S-a aprobat stema judeţului Ialomiţa

În şedinţa de Guvern din 6 decembrie 2002, la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Ialomiţa. Hotărârea a fost adoptată în temeiul art.107
din Constituţie şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 102/ 1992 privind
stema şi sigiliul statului.

Stema judeţului Ialomiţa, prin însemnele sale, este
reprezentativă pentru tradiţiile istorice, realităţile economice şi
social culturale ale judeţului.

Stema face referire la existenţa, încă din Evul Mediu, a
creştinismului în acest judeţ, la bogăţiile naturale ale zonei, la
faptul că judeţul Ialomiţa a fost şi este considerat grânarul ţării şi a
asigurat permanentizarea legăturilor economice, sociale şi culturale
dintre Transilvania şi Dobrogea.

Prin culorile şi prin metalele alese pentru compoziţia stemei,
s-au subliniat o seamă de caracteristici ale locuitorilor judeţului
Ialomiţa: curajul, corectitudinea, modestia.

domeniu: 
categorie: