S-a terminat cu fiestele din Spania

Zile trecute, Mariano Rajoy a fost investit în funcţia de Preşedinte de Guvern al Spaniei pentru o perioadaă de 4 ani. În discursul său de investitură a specificat faptul că urmatoarea perioadă va fi una de austeritate, cu reduceri mari din partea administratiilor însă va fi nevoie de un efort din partea tuturor., se arată într-un comunicat de presă al FADERE, remis AMOS News.

Prezentăm comunicatul:
"Singura partidaă din buget care va fi crescutaă va fi cea a pensiilor. Deasemenea zilele de saărbatoare (Fiestele) care nu sunt legate de zilele nelucraătoare de sambaătaă sau dumnicaă vor fi modificate, pentru a nu se mai creea saărbaători artificiale care incurajeazaă nemunca si care provoacaă pierderi mari.

Daniel Tecu presedintele FADERE (Federatia asociatiilor de romani din Europa) a trimis cu aceastaă ocazie o scrisoare domnului Mariano Rajoy, in care l-a felicitat pentru investitura sa ca pre;edinte de guvern al Spaniei si a cerut deschiderea unui dialog intre Comunitatea romaneascaă din Spania si Guvernul spaniol.

In scrisoare Daniel Tecu a amintit faptul caă in Spania locuiesc aproximativ un milion de romani care muncesc cinstit, sunt bine integrati in societatea spaniolaă, contribuie la progresul taării, si pentru multi dintre ei Spania este casa lor. Deasemenea s-a aminitit faptul caă intre Romania si Spania există relatii foarte bune, si că in acest moment foarte multe firme din Spania au afaceri in Romania.

Trebuie să recunoastem faptul caă in ultimii ani a existat o rupturaă intre guvernul spaniol si romanii care locuiesc in Peninsulaă. Sper din toataă inima caă deschiderea acestui dialog va avea ca rezultat rezolvarea problemelor specifice romnilor care locuiesc in Spania, in mod special suspendarea restrictiilor pe piata muncii pentru romani, impuse la 22 Iulie. A declarat Daniel Tecu presedintele FADERE (Federatia asociatiilor de Romani din Europa)".

 

 

domeniu: 
categorie: