SAPARD lansează o nouă serie de proiecte

Direcţia de Integrarea Europeană şi Relaţii Externe din cadrul Prefecturii Judeţului Timiş informează asupra faptului că Agenţia SAPARD anunţă lansarea celei de a paisprezecea sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura 1.1 'Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole'. Data publicării: septembrie 2003

1. Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M1.1-1/0 – 30.09.2003:

2. Suma totală disponibilă pentru această sesiune de cereri de proiecte reprezintă totalul ajutorului public aferent anilor financiari 2000-2003 din care se deduce suma contractată şi suma solicitată prin proiectele primite in sesiunile iunie, iulie si august 2003:

Fonduri disponibile EURO din care:
- contributia Uniunii Europene: EURO
- cofinantare nationala: EURO

3. Valorile eligibile maxime şi minime ale unui proiect măsura 1.1 (a) valoarea minimă eligibilă pentru un proiect: 30.000 EURO (b) valoarea maximă eligibilă pentru un proiect: 2.000.000 EURO 4. Depunerea proiectelor este continuă însă termenul limită de depunere pentru sesiunea din luna septembrie este:

5. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în luna septembrie se va face după emiterea deciziei Directorului General al Agenţiei SAPARD. Serviciul Evaluare Selectare va notifica toţi solicitanţii ale căror cereri de finanţare sunt considerate neeligibile şi pe cei ale căror cereri de finanţare sunt eligibile dar neselectate în cazul epuizării fondurilor disponibile. Notificările vor fi transmise prin Poşta Română cu confirmare de primire din partea solicitanţilor.

6. Informaţiile detaliate sunt cuprinse în “Ghidul solicitantului” disponibil la:

Agenţia SAPARD – Str. Negustori, nr. 1B, sector 2, Bucureşti.
http://www.sapard.ro
Biroul Regional SAPARD Timişoara – Regiunea 5 Vest.
Adresa: P-ţa Libertăţii, nr. 1, Timişoara, judeţul TIMIŞ.
Relaţii suplimentare se pot solicita la adresa de email sapard@sapard.ro.

domeniu: 
categorie: