Săptămâna aceasta, activitate intensă la Prefectura Galaţi

Miercuri 2 aprilie 2003 în Sala Mare a Prefecturii judeţului Galaţi a avut loc Sedinţa Ordinară a Subcomisiei de Sănătate a Comisiei de Dialog Social Galaţi. La acestă şedinţă care a avut ca principal obiectiv aplicarea reformei în sistemul sanitar, au participat Prefectul judeţului Galaţi, Traian Mândru, Subprefectul judeţului Galaţi, Marius Gerard Necula, conducerile Sindicatului “Sanitas”Galaţi, CNS Cartel Alfa, Patronatului Medicilor din România ,Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, Colegiului Medicilor, Spitalului municipal nr.1, Spitalului de Urgenţă, Serviciului de Ambulanţ/, Inspecţiei Sanitare de Stat, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.
Au fost analizate principalele direcţii privind restructurarea sistemului sanitar şi anume:
-reducerea numărului de paturi, astfel încât să nu fie afectată calitatea actului medicital
-evitarea existenţei secţiilor paralele în spitalele din aceeaşi localitate
-reducerea cheltuielilor materiale ( apă, electricitate, agent termic, salubritate), în favoarea cheltuielilor pentru medicamente, asistenţă medicală, condiţii mai bune de cazare în spitale.

2. Joi- 3 aprilie a.c. ,Prefectul judeţului Galaţi, Traian Mândri a participat la şedinţa Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989.
Cu acest prilej au fost prezentate actele normative adoptate în completarea prevederilor Legii nr. 10/2001 respectiv OUG nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzute de articolul 22 din Legea 10/2001; OG 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii10/2001; Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 198/2003 pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată conform Legii 10/2001.
Au fost analizate un număr de 46 de dosare , din care au fost aprobate un număr de 33 de dosare , în curs de aprobare un număr de 13 dosare. In corespondenţă cu cetăţenii, pentru completarea dosarelor sunt un număr de 167 de dosar .In perioada următoare vor fi analizate cele 427 de notificări din Zona Gării de călători şi Zona Bădălan din municipiul Galaţi.

3.Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 256/4.03.2003 prin Ordinul Prefectului judeţului Galaţi, Traian Mândru, nr. 46/28.03.2003 a fost constituită Comisia judeţeană de aplicare a Programului de elaborare a actelor normative necesare atribuirii în proprietate a unor terenuri agricole pentru rromi.
Comisia mai sus menţionată are în componenţă reprezentanţi ai Prefecturii judeţului Galaţi- Biroul judeţean pentru rromi, Oficiului Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Industrie Alimentară.

4.In săptămâna 31 martie – 4 aprilie a.c. Prefectul judeţului Galaţi, Traian Mândru s-a deplasat în câteva localităţi ale judeţului şi anume : comunele Suceveni, Oancea, Măstăcani,Barcea. Cu acest prilej au fost analizate împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale stadiul aplicării Legilor fondului funciar, salubrizarea localităţilor,soluţionarea unor probleme la unităíle şcolare, acordarea venitului minim garantat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, ş.a..

5.Prefectul judeţului Galaţi, domnul Traian Mândru a analizat împreună cu Direcţia juridic şi contencoios administrativ din cadrul instituţiei “ Raportul întocmit în urma activităíi de îndrumare şi control desfăşurată de către salariaţii direcţiei la autorităţile administraţiilor publice din comunele Ghidigeni, Priponeşti,, Brăhăşeşti şi Munteni. Au fost verificate registrele de evidenţă pentru anul 2003, procedurile de convocare a Consiliului local în şedinţe ordinare, dosarele speciale de şedinţă cu materialele supuse dezbaterii,Registrele de audienţe acordate de primar, viceprimar, secretar; activitatea în unităţile şcolare ce funcţionează pe raza acestor localităţi.

6. Prefectul judeţului Galaţi, Traian Mândru şi Subprefectul judeţului Galaţi, Marius Gerard Necula vor participa la data de 9 aprilie 2003 la seminarul organizat de Banca de Export Import a României EXIMBANK SA Sucursala Constanţa împreună cu Consiliul Judeţean Galaţi.
La acest seminar, având tema “Soluţii de finanţare, garantare şi asigurare pentru exportatori”, vor fi analizate subiectele de bază privind facilităţile puse de stat la dispoziţia exportatorilor, prin intermediul EXIMBANK, complementaritatea produselor oferite de băncile comerciale şi de EXIMBANK SA în scopul comun al stimulării exporturilor, precum şi programele de sprijin pentru IMM-uri şi aplicaţii SAPARD.

domeniu: