Săptămâna Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos

Astăzi începe Săptămâna Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru creştini, aceste zile sunt cele mai încărcate de semnificaţii. Este momentul de pregătire spirituală pentru Inviere. În zilele de luni şi marţi din Săptămâna Sfântă credincioşii încep să se pregătească pentru biruirea păcatului şi a morţii prin jerfa de Sine, asemenea lui Iisus.

Parcă mai mult decât oricând, credincioşii respectă cu rigurozitate regulile postului, înalţă rugi spre cer, se spovedesc, şe împărtăşesc şi participă la denii.

În aceste zile, la denii se citesc pilde despre împărăţia cerurilor şi multe texte despre pocăinţă, despre regretul pentru păcatele săvârşite şi, mai ales, despre adevarata iubire pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, manifestate prin credinţă, rugăciune, iertare, milostenie şi rabdare.

Spovedania este extrem de importantă pentru a ne pregăti de Învierea Domnului. Înainte de a primi Sfânta împărtăşanie, credinciosul trebuie să se spovedească. Acesta va trebui să întocmească o listă cu păcatele făcute începând de la ultima spovedanie pe care o va citi preotului.

Spovedania este Taina prin care Dumnezeu iartă, prin preotul duhovnic, păcatele creştinilor care se căiesc.

domeniu: 
categorie: