Sărbătoarea Crăciunului la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi, 25 decembrie, Naşterea Domnului. În ziua acestui slăvit praznic, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.

După rostirea Sfintei Evanghelii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre însemnătatea acestui mare praznic al Naşterii Domnului. Preafericirea Sa a arătat, printre altele, că naşterea sfântă şi curată a Mântuitorului are ca scop curăţirea omului de păcat şi sfinţirea lui; Mântuitorul s-a pogorât pe pământ ca să ridice pe oameni în iubirea lui Dumnezeu.

„Este semnificativ faptul că Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte veşnic din Tatăl ca Fiu al Tatălui Ceresc, fără mamă, şi Se naşte ca om din mamă, fără tată. Astfel, este deodată Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului. Naşterea Sa nu are loc din iniţiativă bărbătească, ci din iniţiativa lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. El Se naşte din Fecioară fără de păcat ca să ne izbăvească pe noi din păcat. Naşterea Sa este sfântă şi curată pentru că El are ca scop al lucrării Sale curăţirea omului de păcat şi sfinţirea lui. Dumnezeu Se pogoară din ceruri pe pământ ca pe noi pământenii să ne ridice la viaţa cerească, la iubirea Preasfintei Treimi. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului ca pe oameni să-i înfieze în harul Duhului Sfânt. Toată lucrarea Sa are ca scop ridicarea oamenilor în iubirea lui Dumnezeu”, a precizat Preafericirea Sa.

„Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte într-o călătorie şi va fi tot timpul vieţii Sale pe pământ un călător străbătând cetăţile şi satele prin Ţara Sfântă şi chemând lumea la mântuire. Este un călător care ne aminteşte că toţi suntem călători pe acest pământ. Este un călător colindător care binevesteşte iubirea lui Dumnezeu pentru oameni şi are un singur scop, acela de a ne duce pe toţi în casa Tatălui din ceruri în care se află multe lăcaşuri. (…) Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte în multă sărăcie pentru a se apropia de toţi oamenii şi de cei mai săraci şi pentru a le dărui bogăţia Sa nesfârşită a iubirii Dumnezeieşti. El este sărac din punct de vedere material, dar îmbogăţeşte lumea şi pe cei mai săraci oameni cu darul sfinţeniei şi al mântuirii”, a mărturisit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat faptul că Sărbătoarea Crăciunului este, aşa cum arată Evanghelia, sărbătoarea darurilor şi a îndemnat, în cuvântul Său, să aducem bucurie celor mai puţin fericiţi şi să aducem comuniune acolo unde aceasta lipseşte.

„Dumnezeu ne dăruieşte pe Fiul Său ca să ne mântuiască şi să ne dăruiască viaţă veşnică, iar noi ca răspuns aducem darul său prin rugăciune, prin tot ceea ce facem frumos în Biserică şi prin darurile oferite celor săraci, celor fără de adăpost, celor bătrâni. (…) Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne gândim la copilăria noastră, la părinţii noştri care ne-au născut, la toţi cei care ne-au fost ca şi părinţi şi ne-au ajutat duhovniceşte şi material şi să vizităm în aceste zile familiile cu mulţi copii şi să aducem bucuria Crăciunului în casele în care este puţină bucurie, în care este puţină comuniune şi în care este puţină nădejde”, a spus Părintele Patriarh.

De asemenea, Părintele Patriarh a explicat, făcând referire la iubirea părintească şi la smerenia deosebită a Mântuitorului, de ce Dumnezeu când vine în lume nu vine sub forma unui bărbat de 30 de ani, ci mai întâi El este prunc.

„Pentru că dacă nu ar fi fost copil Iisus Hristos nu ar fi putut vorbi mai târziu oamenilor despre iubirea părintească a Tatălui Ceresc. Cine n-a fost copil nu cunoaşte iubirea părintească şi cine n-are iubire părintească nu poate fi om deplin. Trebuie să avem iubire părintească chiar dacă nu avem copii după trup. Trebuie să iubim copiii chiar dacă nu sunt copiii noştri după trup. Dreptul Iosif nu este tatăl după trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că El S-a născut de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, dar este tatăl adoptiv, tatăl protector, tată care iubeşte Copilul ca acest Copil să aibă iubire deplină şi de la mamă şi de la tată. Prin aceasta vedem că un copil creşte cu adevărat ca om numai dacă acesta creşte în iubire. (…) Dumnezeu Copilul Cel Care ţine Universul Se lasă purtat în braţe de mama Sa, Se lasă îmbrăcat cu scutece Cel Care îmbracă cerul cu nori, Cel Care Se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină; din pântecele Fecioarei, spune Fericitul Augustin, conduce toată lumea, toţi aştrii, toate galaxiile, dar Se smereşte atât de mult încât Se arată ca un Copil care depinde în exclusivitate de iubirea şi ajutorul celor din jur. De aceea, astăzi ne gândim cu multă evlavie la taina familiei, a copiilor. Binecuvântarea familiei se vede mai întâi prin faptul că Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut copil, se vede şi prin faptul că a fi mamă înseamnă a aduce pe lume oameni care sunt chemaţi să trăiască veşnic în iubirea cerească a Preasfintei Treimi”, a precizat Părintele Patriarh.

La finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat urări de sănătate tuturor celor care îşi celebrează onomastica, urându-le să fie ca şi păstorii din Betleem binevestitori ai iubirii lui Dumnezeu.

„Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului sau al Crăciunului dorim să adresăm urări de sănătate şi fericire tuturor celor care poartă numele de Cristian şi Cristina, Emanuel şi Emanuela şi derivate. Tuturor le dorim ani mulţi cu sănătate, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu şi să fie ca şi păstorii din Betleem binevestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, ca şi îngerii de la Betleem binevestitori ai luminii lui Dumnezeu şi ai mântuirii spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire”, a spus Preafericirea Sa.

domeniu: 
categorie: