Sărbătorim intrarea Mîntuitorului în Ierusalim, Floriile

Mii de creştini din toată ţara participă acum la slubjba de Florii. Intrarea Mîntuitorului în Ierusalim deschide ciclul sărbătorilor pascale.  În urmă cu două mii de ani, călare pe asin, Iisus a fost întâmpinat de o mulţime de oameni cu flori şi ovaţii. In această zi, preoţii sfinţesc crengi înmugurite de salcie, care se împart creştinilor în amintirea ramurilor de finic şi măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul.

După slujba de Florii creştinii merg acasă şi împodobesc icoanele, uşile şi ferestrele cu salcia sfinţită pentru a fi binecuvântaţi tot anul.

Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului a fost profeţită din vechime de prooroci. Hristos împlineşte cuvintele Scripturii. Astăzi, El intră în Ierusalim aclamat de o mulţime numeroasă, atrasă de vestea minunii învierii lui Lazăr. Acesta este singurul moment din viaţa Sa pământească în care a fost aclamat ca împărat. Cei care se aflau tunci în cetatea Ierusalimului, simţind că însuşi Dumnezeu a venit în lume, l-au întâmpinat cu ramuri de finic şi de măslin, strigând: "Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!" Osana este un cuvânt ebraic care înseamnă "mântuieşte"! Acest imn adresat Mântuitorului arată recunoaşterea statutului său de către oameni. Cu toate acestea, Iisus nu a intrat în Ierusalim cu veşminte domneşti, ci cu haine de călător însoţit doar de ucenicii săi.

Potrivit Evangheliei, în dimineaţa Floriilor, Iisus împreună cu ucenicii săi s-au îndreptat spre Ierusalim. Apropiindu-se de satul Betfage, în apropiere de Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi dintre ucenicii săi, spunându-le: "Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea. Dezlegaţi-o şi aduceţi-o la mine" (Matei 21, 1-2).

Mântuitorul a intrat astfel, în Ierusalim calare pe asină şi a fost întâmpinat de ceata de credincioşi care mărturiseau credinţa lor. Unul din troparele care se cântă astăzi sună astfel: "Pre scaun în cer şi pre mânz pe pământ fiind purtat, Hristoase Dumnezeule, laudă de la îngeri ai primit şi cântare de la tinerii cei ce strigau Ţie: Binecuvântat eşti, Cel ce vii să chemi pe Adam."

În cinstea zilei de astăzi, Sf. Andrei Criteanul ne avertizează să nu-L primim pe Mântuitorul aşternându-i doar ramuri la picioare, ci să ne aşternem pe noi înşine la picioarele Sale, prin ruperea de păcat şi prin smerenie.

domeniu: 
categorie: