Sărbătorirea a 85 ani de la înfiinţarea Revistei ''Frontiera''

Azi, 5 aprilie a.c., la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se desfăşoară festivitatea dedicată împlinirii a 85 de ani de la apariţia revistei “Frontiera”, continuatoare a tradiţiilor “Revistei Grănicerilor” Cu această ocazie, Vasile Blaga, ministrul Administraţiei şi Internelor, a transmis colectivului redacţional al publicaţiei, următorul Mesaj:

„Reforma pe care încercăm în această perioadă să o realizăm în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este, în primul rând, o reformă a mentalităţilor. Nici o lege, nici un regulament şi nici un ordin nu vor avea efect atâta vreme cât nu vor fi însoţite de o schimbare a modului în care fiecare dintre noi înţelegem să ne facem datoria.

Rolul publicaţiilor editate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor este esenţial din acest punct de vedere, iar printre acestea un loc semnificativ ocupă revista ,,Frontiera”.

Succesoare a ,,Revistei Grănicerilor”, apărută în urmă cu 85 de ani, revista ,,Frontiera” s-a afirmat - în cei 15 ani de la prima apariţie pe care îi aniversează astăzi - ca un important mijloc de informare, în condiţiile reformelor iniţiate la nivelul Poliţiei Române de Frontieră.

Succesul acestor reforme depinde în foarte mare măsură de felul în care poliţiştii de frontieră, indiferent de grad sau de funcţia pe care o ocupă, participă la punerea lor în practică.

Am încredere în faptul că revista ,,Frontiera” îşi va aduce în continuare, timp de foarte mulţi ani, aportul la informarea corectă şi completă a poliţiştilor de frontieră cu privire la drumul României către Uniunea Europeană şi cu privire la modul în care aceştia pot contribui la parcurgerea cât mai rapidă a acestui drum. La mulţi ani!”

domeniu: 
categorie: