Se aniversează 280 de ani de la construirea Bisericii Stavropoleos

Ziua de 30 octombrie este marcată în istoria Bisericii Ortodoxe Române de începerea, în anul 1724, a construcţiei Bisericii Stavropoleos din Bucureşti.
În urmă cu 280 de ani stareţul Ioanichie a fost ales mitropolit al Stavropolei şi exarh al ţinutului Caria. Tot de atunci, mănăstirea pe care a construit-o a fost numită Stavropoleos, după numele vechii mitropolii.

Ascunsă printre clădiri mai înalte, biserica Stavropoleos se află în spatele fostului Palat al Poştelor (actualul Muzeu Naţional de Istorie). Din mânăstirea zidită în 1724 de către arhimandritul grec Ioanichie Stavropoleanul nu a mai rămas decât biserica, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfântul Atanasie cel Mare.
De-a lungul timpului, biserica a avut de suferit din pricina cutremurelor în urma cărora turla a căzut, fiind refăcută, ca şi pictura interioară, la începutul secolului XX.

Creştini care trăiesc la Stavropoleos se roagă, lucrează şi studiază în acest loc. Aici se restaurează cărţi vechi, veşminte şi icoane, se brodează, se traduc cărţi, se lucrează pe computer pentru editarea muzicii vechi, informatizarea bibliotecii şi chiar pentru editarea unei pagini de web. Biserica Stavropoleos face parte din categoria bisericilor de han. Multe din hanurile cunoscute aflate în centrul Bucureştilor aveau în mijlocul curţii interioare biserici sau mânăstiri.

Mânăstirile Colţea, Sf. Ecaterina, Sf. Ioan, Mihai Vodă, Sf. Spiridon, a lui Ghiorma Banul, numită şi a Grecilor, Sărindar şi Zlătari au avut hanuri mari în Bucureşti. Acestora li se alătură Mânăstirea Stavropoleos, cu menţiunea că în acest caz construcţia hanului a precedat ridicarea bisericii.

Aşezământul Stavropoleos cuprinde, pe lângă biserica ridicată în 1724, ca biserică de han, şi incinta construită la începutul secolului al XX-lea după planurile arhitectului Ion Mincu. În timp, la aşezământ s-au făcut diferite lucrări de reparaţii şi restaurare, ultima finalizându-se la 1 iulie 2004. Lucrarea de restaurare a curţii şi anexelor Bisericii Stavropoleos a fost realizată din donaţia Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, în valoare de 27.000 de dolari.

domeniu: 
categorie: