Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic adecvat, în domeniul resurselor acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii, în conformitate cu realităţile din sectorul pescuitului şi acvaculturii româneşti şi cu Reglementările Uniunii Europene, a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/16.09.2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura. La elaborarea actului normativ au participat administratorii resurselor acvatice vii care aparţin domeniului public al statului (Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Regia Naţională a Pădurilor), Organizaţia patronală „Rompescaria”, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare şi învăţământ superior de profil, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi grupurilor de producători, precum şi specialişti din unităţile de acvacultură şi pescuit.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/2004 reglementează înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, o structură nouă, care are ca obiectiv principal, elaborarea şi implementarea strategiei naţionale cu privire la administrarea şi protejarea resurselor acvatice vii din apele maritime şi continentale.

În acelaşi timp, prin OUG nr. 69/2004, se urmăreşte consolidarea structurilor administrative existente, definitivându-se mai clar responsabilităţile acestora.
Pentru descurajarea pescuitului ilegal şi furtului de peşte, au fost înăsprite substanţial sancţiunile contravenţionale şi penale.

Prin adoptarea ordonanţei de urgenţa, se realizează un angajament asumat de România prin Documentul de poziţie - Capitolul 8. Pescuitul, creându-se premisele unor progrese care vor fi consemnate în Raportul Comisiei Europene pe anul 2004.

domeniu: 
categorie: