Şedinţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice din judeţul Olt

Ieri, 31 mai 2004, la sediul Prefecturii Olt, sub directa coordonare a Domnului Prefect Marin DIACONESCU, a avut loc prima intalnire a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, comitet constituit prin Ordinul Prefectului nr. 112/14.05.2004, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 499/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 338 din data de 19 aprilie 2004. Conform art. 2 alin.1 din H.G. nr 499/2004, din Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice fac parte prefectul, subprefectul, reprezentanti ai directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, ai caselor judetene de asigurari de sanatate, ai caselor judetene de pensii, reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, reprezentantii
organizatiilor judetene de pensionari si presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice.

Activitatea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice urmareste, in principal:

- asigurarea relatiilor de colaborare care sa permita informarea reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele varstnice;
- consultarea reprezentantilor persoanelor varstnice asupra proiectelor de acte normative care urmeaza sa se initieze, precum si in toate problemele cu caracter economic, social, medical si cultural, de interes al acestora;
- monitorizarea aplicarii masurilor stabilite in exercitarea atributiilor.

Conform art. 5 din acelasi act normativ, atributiile Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice sunt: analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele varstnice, elaborarea de propuneri pentru solutionarea acestora, elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi inaintate Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

In cadrul intrunirii de ieri a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice au fost aduse propuneri pentru stabilirea Regulamentului de organizare si functionare, precum si prezentarea de catre fiecare institutie deconcentrata a problemelor cu care se confrunta persoanele varstnice.

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice se intruneste lunar, la convocarea prefectului.

domeniu: 
categorie: