Sedinta de Guvern

1. Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea
Departamentului pentru comert exterior 1. Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea
Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura
Ministerului Afacerilor Externe, pre***** si a aparatului de lucru al
Guvernului
Departamentul pentru comert exterior si promovare economica din structura
Ministerului Afacerilor Externe se reorganizeaza ca Departament de Comert
Exterior(DCE), structura fara personalitate juridica in aparatul de lucru al
Guvernului, subordonata Primului-Ministru. Atributiile, organizarea si
functionarea DCE se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Pentru promovarea politicii comerciale externe ale Romaniei, DCE dispune de
o retea de reprezentare externa in cadrul oficiilor consulare si misiunilor
diplomatice ale Romaniei, pre***** si in cadrul oficiilor si birourilor
comerciale proprii.
Cheltuielile functionale si de intretinere oficiilor si birourilor
comerciale proprii ale DEC se cuprind in bugetul Secretariatului General al
Guvernului. Din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului, se finanteaza Programul de participare a Romaniei la
manifestari promotionale internationale, aprobat anual prin hotarare a
Executivului.
In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta,
fondurile destinate Departamentului pentru comert exterior si promovare
economica prevazute in bugetul pe anul 2002 al Ministerului Afacerilor
Externe, se transfera in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
La data intrarii in vigoare a actului normativ de organizare si functionare
a DCE, personalul Departamentului pentru comert exterior si promovare
economica din structura Ministerului Afacerilor Externe se transfera in
cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
In vederea reorganizarii Departamentului pentru comert exterior si promovare
economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, pre***** si a
aparatului de lucru al Guvernului, numarul maxim de posturi pentru aparatul
de lucru al Guvernului se suplimenteaza cu 275 de posturi, care includ si
cele 221 de posturi pentru personalul transferat.

2.Hotarare privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului
de Comert Exterior
Executivul a aprobat o Hotarare prin care se stabilesc atributiile pre***** si
organizarea si functionarea Departamentului de Comert Exterior, structura
fara personalitate juridica, in Aparatul de lucru al Guvernului, subordonata
Primului-ministru.
Astfel, Departamentul asigura realizarea si coordonarea politicii de comert
exterior a Guvernului in relatiile cu celelalte state, bazata pe principiile
si regulile sistemului multilateral de comert, inclusiv prin participarea,
in domeniul sau de activitate, la procesul de integrare europeana si
euroatlantica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu
prevederile Programului de guvernare.
Departamentul are ca atributii principale:
R Elaborarea politicii comerciale a Romaniei, in colaborare cu celelalte
institutii ale administratiei centrale implicate;
R Elaborarea, impreuna cu ministerele economice de strategii si programe
pentru imbunatatirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor
romanesti pe pietele internationale in conformitate cu tendintele acestora;
R Asigurarea armonizarii reglementarilor legislative din domeniul comertului
exterior si in legatura cu relatiile economice internationale, ale
Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene;
R Asigurarea aplicarii programelor rezultate din acordurile si conventiile
internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic la care
Romania este parte;
R Acordarea asistentei necesare firmelor romanesti si straine in domeniile
economic si comercial;
R Participarea, impreuna cu institutiile si structurile cu atributii in
domeniu la negocierea si incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri
internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic
necesar in vederea desfasurarii activitatilor comerciale externe ale
Romaniei;
R Participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
R Elaborarea programelor anuale si coordoneaza activitatile de participare a
Romaniei la targuri si expozitii internationale, misiuni economice, pre*****
si alte manifestari promotionale internationale.
De asemenea, Departamentul va colabora cu Ministerul Finantelor Publice,
pre***** si cu alte ministere si institutii beneficiare, pentru asigurarea
transparentei alocarii asistentei financiare bilaterale nerambursabile
furnizata de alte state membre ale Grupului 24 decat cele care sunt membre
ale Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Departamentu asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea
obligatiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispozitiile
Acordului european.
Departamentul de Comert Exerior este condus de un secretar de stat si
sprijinit de doi subsecretari de stat, numiti prin decizie a
Primului-ministru.
Sediul Departamentului se afla in Strada Ion Campineanu nr 16, Sector 1
Bucuresti, care se va afla in administrarea Secretariatului General al
Guvernului.
Pe data intrarii in vigoare a perzentei Hotarari, Centrul Roman de Comert
Exterior, trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe in
coordonarea Deprtamentului de Comert Exterior, iar Secretariatul General al
Guvernului indeplineste fata de Centru atributiile ordonatorului principal.

domeniu: 
categorie: 
Autor: