Şedinţa de Guvern din 10 iulie 2003 (III)

1. Hotarâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor
2. Hotarâre privind contractarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne
3. Memorandum cu tema: Initierea Programului national privind acordarea burselor de studiu si cercetare postunivervitara si postdoctorala 'Nicolae Titulescu' 1. Hotarâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor de consolidare si restaurare a sinagogii din Orastie

Guvernul a aprobat finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor de consolidare si restaurare a sinagogii din Orastie. În acest sens, se suplimenteaza cu suma de 1.190.000.000 lei bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

Sinagoga din Orastie este un monument istoric din secolul al XVIII-lea, specific lacaselor de cult de rit mozaic. În prezent, sinagoga prezinta un grad avansat de degradare si este în pericol de prabusire iminenta.

2. Hotarâre privind contractarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru continuarea finantarii implementarii sistemelor de centralizare electronica în statiile de cale ferata

Guvernul a aprobat contractarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne, în valoare de 45 milioane de EURO, destinate continuarii finantarii implementarii sistemelor de centralizare electronica în statiile de cale ferata.
Totodata, Ministerul Finantelor Publice va garanta creditele mentionate, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în vederea asigurarii resurselor financiare necesare continuarii finantarii implementarii sistemelor de centralizare electronica în statiile de cale ferata.

Creditele se utilizeaza pentru continuarea implementarii sistemelor de centralizare electronica, prin extinderea solutiei tehnice utilizate la Statia Ploiesti Sud, la statiile de cale ferata Ploiesti Est - Ploiesti Vest - Ramificatie Ploiesti Triaj, Deva - Simeria si Alba Iulia - Sighisoara.

Rambursarea creditelor garantate, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente vor fi efectuate din fondurile ce se aloca anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

3. Memorandum cu tema: Initierea Programului national privind acordarea burselor de studiu si cercetare postunivervitara si postdoctorala 'Nicolae Titulescu' pentru formarea de specialisti în domenii de interes în scopul integrarii României în Uniunea Europeana Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a propus, în sedinta Executivului, organizarea, pe perioada a 4 ani consecutivi (2004 - 2007), a Programului national privind acordarea burselor de studiu si cercetare postuniversitara si postdoctorala 'Nicolae Titulescu', pentru formarea de specialisti în domenii de interes în scopul integrarii României în Uniunea Europeana.

Domeniile vizate sunt:
* Administratie publica europeana
* Politica regionala
* Institutii europene si legatura cu institutiile nationale
* Drept european
* Justitie si afaceri interne
* Agricultura/politici agricole
* Politica în domeniul transporturilor
* Politica industriala si de întreprindere, dreptul societatilor comerciale
* Politica în domeniul concurentei
* Politici sociale si de ocupare a fortei de munca
* Politica în domeniul sanatatii
* Energie
* Politici de mediu în Uniunea Europeana
* Bugetul Uniunii Europene
* Managementul fondurilor de coeziune si structurale
* Studii europene
* Societate informationala în Uniunea Europeana
* Specializari în domenii pe acquis: statistica (EUROSTAT), piata interna
* Managementul proiectelor (PCM - Project Cycle Management)

Prin derularea Programului pe parcursul celor 4 ani, se urmareste formarea de tineri specialisti, prin acordarea a cate 250 de burse pe an, la institutii din statele Uniunii Europene care ofera locuri de scolarizare gratuita la cursuri postuniversitare sau stagii de cercetare de doctorat în cadrul programelor de studii europene. Durata stagiului de bursa este de 3 luni, iar conditiile financiare vor fi asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Oficiul National al Burselor de Studii în Strainatate si constau în:

* Bursa lunara în valoare de pâna la 1000 euro, cuantumul fiind stabilit anual pe tari, dupa desfasurarea concursului de selectie, cu avizul MAE, prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
* Transport international pâna la locul de stagiu si retur, o singura data, pe perioada stagiului de bursa Programului national privind acordarea burselor de studiu si cercetare postunivervitara si postdoctorala 'Nicolae Titulescu' se adreseaza celor care sunt:
* cetateni români cu domiciliul stabil în România
* absolventi de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta/disertatie obtinuta în ultimii 3 ani, începând cu sesiunea iunie 2001
* studenti la programele de master/cursanti la studii aprofundate
* doctoranzi
* doctori în stiinte care au obtinut titlul în ultimii 3 ani
* tineri încadrati în institutiile administratiei publice centrale sau locale, cu experienta de cel putin sase luni.

Acestia trebuie sa cunoasca cel putin o limba de circulatie internationala, sa aiba competente manageriale si de comunicare si sa fie în vârsta de pâna la 35 de ani.

Dosarul de candidatura trebuie sa contina proiectul de studiu/cercetare care justifica activitatea în cadrul cadrul stagiului de bursa în domeniul solicitat.
Regulamentul privind acordarea burselor 'Nicolae Titulescu', criteriile de selectie, calendarul concursului, cuantumul burselor si deplasarea la studii în strainatate vor fi aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

La întoarcerea în tara, dupa terminarea stagiului de bursa în strainatate, bursierul are obligatia de a prezenta raportul de activitate din domeniul proiectului în temeiul caruia a fost selectionat. Totodata, bursierul are obligatia de a pune în practica proiectul realizat pentru implementarea în România, la institutia din administratia publica de unde provine, a sistemului european din administratia publica, pe o perioada de un an.

De asemenea, Guvernul a decis instituirea unei burse 'Theodor Aman', care va fi acordata, anual, unui absolvent al învatamântul superior de stat din domeniul artelor vizuale. În baza propunerii formulate de Universitatea de Arta, bursa, în suma de 8.000 euro, a fost acordata, pentru anul 2003, domnului Virgil Scripcaru.

domeniu: 
categorie: