Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; nodequeue_queue has a deprecated constructor in include_once() (line 1105 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3139 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 113 of /home/amosnew/public_html/arhiva/profiles/openpublish/modules/contrib/ctools/ctools.module).

Şedinţa de Guvern din 30 ianuarie 2003 (II)

1. Masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santiere de constructii


2. O.U. nr.163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare

3. Organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune

4. Hotarârea privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si taxa pentru serviciul public de televiziune

5. Suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

6. Ordonanta pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 1. Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei au prezentat Executivului Informarea referitoare la stadiul aplicarii prevederilor OUG nr. 111/2002 privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santiere
de constructii.
Masurile întrepinse de prefecturi, Inspectoratul de Stat în Constructii
si autoritatile administratiei publice locale, în vederea aplicarii
prevederilor OUG nr. 111/2002, au condus la identificarea a 77 de
macarale-turn abandonate pe santierele de constructii din 20 judete:
Bacau, Botosani, Buzau, Cluj, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj,
Ialomita, Maramures, Mehedinti, Olt, Suceava, Timis, Teleorman, Tulcea,
Vaslui si Vîlcea si municipiul Bucuresti. Dintre acestea, 23 de macarale
(30%) sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Bucuresti si
se gasesc pe santiere de constructii din sectorul 1 (4 macarale),
sectorul 2 (1 macara), sectorul 3 (7 macarale), sectorul 4 (7 macarale),
sectorul 5 (4 macarale).
Inspectoratul de Stat pentru Constructii a emis, la nivelul municipiului
Bucuresti, un numar de 38 de somatii, iar autoritatile administratiei
publice locale 45 somatii catre proprietarii sau detinatorii actuali ai
macaralelor-turn abandonate. Au fost dezafectate 27 macarale-turn
abandonate, dintre care 19 în judete: Botosani, Dolj, Giurgiu,
Maramures, Mehedinti, Olt, Tulcea si 8 în municipiul Bucuresti. În
prezent, sunt în curs de dezafectare 28 macarale-turn abandonate, dintre
care 17 macarale-turn se gasesc în judetele Cluj, Constanta, Giurgiu,
Caras-Severin, Constanta, Gorj, Mehedinti, Tulcea, Vâlcea.
Prefecturile vor prezenta Ministerul Administratiei Publice, lunar,
informari cu privire la stadiul lucrarilor, pâna la finalizarea tuturor
operatiunilor de dezafectare a macaralelor-turn abandonate.

2. Ordonanta pentru modificarea alin.(3) al art.I din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor masuri
financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2002

Guvernul a decis ca, începând cu data de 1 martie 2003, pentru
transportul pe calea ferata si cu metroul eliberarea biletelor de
calatorie pentru elevi si studenti se va face pe baza carnetului de elev
si a legitimatiei de student. Cheltuielile aferente facilitatilor
acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata si
cu metroul vor fi finantate, în continuare, de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
cu încadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinatie, potrivit
metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si
cercetarii si ministrului lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei.
Ordonanta de urgenta nr.163/2001 privind reglementarea unor masuri
financiare stabilea ca finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat,
aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru
transportul pe calea ferata si cu metroul se va face, începând cu 1
ianuarie 2002, pe baza foilor de drum, eliberate prin unitatile de
învatamânt preuniversitar si universitar. Aplicarea acestei reglementari
a atras nemultumiri din partea tuturor unitatilor de învatamânt
universitar si preuniversitar, precum si din partea studentilor. Din
numeroasele sesizari s-a desprins concluzia ca, în urma acestei masuri,
a fost îngreunata libera circulatie a elevilor si studentilor, s-a
amplificat birocratia, precum si activitatea de secretariat din
unitatile de învatamânt.
3. Ordonanta pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si
Societatii Române de Televiziune
Guvernul a decis ca toate persoanele fizice si juridice, cu domiciliul,
respectiv sediul în România, sunt obligate sa plateasca o taxa pentru
serviciul public de radiodifuziune si o taxa pentru serviciul public de
televiziune, în calitate de beneficiari ai acestora. Nivelul acestor
taxe, pe categorii de platitori, modalitatea de încasare si scutirile de
plata vor fi stabilite prin Hotarâre de Guvern.
Veniturile proprii ale Societatii Române de Radiodifuziune si
Societatii Române de Televiziune vor fi realizate din taxele pentru
serviciile publice de radio si televiziune, sumele încasate din
realizarea obiectului de activitate, precum si din donatii si
sponsorizari.
Sistemul actual, prevazut de art. 40 din Legea nr. 41/1994, stabileste
posibilitatea utilizarii serviciilor publice de radio si televiziune
numai de catre cei care declara ca beneficiaza de acestea si care
solicita sa plateasca taxa de abonament. În prezent, nivelul de
colectare a taxei de abonament pentru serviciile publice de radio si
difuziune este redus, întrucât numai o mica parte dintre cetatenii care
beneficiaza direct sau indirect de aceste servicii, platesc aceasta
taxa.
Aplicarea acestei masuri va permite:
* alinierea la sistemul european stabilit pentru serviciile publice de
radio si televiziune membre ale Uniunii Europene de Radio si Televiziune
(EBU/UER) privind accesul nediscriminatoriu al tuturor cetatenilor la
informatiile de interes public
* alinierea la practica europeana privind raportul costurilor de
productie fata de productia radio si a taxelor aferente
* asigurarea echitatii, prin extinderea obligatiei de plata pentru toate
persoanele fizice si juridice, cu domiciliul, respectiv sediul în
România. Se elimina astfel evazionismul practicat în prezent, având în
vedere ca la ora actuala, majoritatea platitorilor este reprezentata de
persoane cu venituri modeste.

4. În vederea aplicarii prevederilor Ordonantei mentionate anterior, au
fost aprobate:
Hotarârea privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
Hotarârea privind taxa pentru serviciul public de televiziune
Executivul a decis reducerea taxelor pentru serviciile publice de
radiodifuziune si televiziune, în cazul persoanelor fizice. Valorile
taxelor, care vor fi aplicate începând cu luna februarie 2003, pe
categorii de platitori, sunt:
Nr.
Crt
Denumirea categoriilor de platitori
Taxa lunara pentru serviciul public de de radiodifuziune
Taxa lunara pentru serviciul public de televiziune
1.
Persoane fizice

15.000 lei/familie
(valoarea anterioara 30.000 lei)
40.000/lei familie
(valoarea anterioara 45.000 lei)
2.
Persoane juridice
400.000 lei/persoana juridica
400.000 lei/persoana juridica
3.
Persoane juridice
-societati turistice*
400.000 lei/persoana juridica
77.000 lei/camera prevazuta a fi dotata cu televizor
*Pentru unitatile cu activitate sezoniera, taxa se percepe numai pentru
perioada de functionare

În cazul societatilor turistice, a fost mentinut nivelului taxei lunare
pentru serviciul public de televiziune, stabilit prin HG 1107/2001,
respectiv 77.000 lei/camera prevazuta a fi dotata cu televizor. Pentru
societatile comerciale, altele decât cele turistice, s-a realizat
uniformizarea taxei, fara a se majora nivelul cuantumului taxei care se
plateste de catre fiecare persoana juridica.
S-a stabilit obligativitatea platii acestor taxe de catre toate
persoanele fizice si juridice, cu domiciliul, respectiv sediul în
România.
Taxa pentru aceste servicii publice se va plati pe familie (sotul,
sotia, copiii, precum si orice alte persoane, în cazul în care locuiesc
în comun si gospodaresc împreuna), dar si de persoanele care locuiesc
singure.
Sunt scutite de la plata taxelor mentionate: misiunile diplomatice
straine si membrii acestora, azilurile de batrâni, spitalele si
policlinicile de stat, unitatile militare, unitatile de învatamânt
superior, caminele de copii, scolile, cresele, gradinitele, salariatii
si pensionarii S.R.R. si ai S.R.T.V., precum si alte categorii prevazute
de lege.
Taxele pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv de
televiziune vor fi încasate de catre Societatea Comerciala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica SA', prin
filialele sale, în baza unui contract de mandat, odata cu plata energiei
consumate. Persoanele juridice care îsi asigura pe cont propriu energia
electrica si nu au contract de furnizare a acesteia vor plati taxa
direct Societatii Române de Radiodifuziune.
Pentru neplata în termen a taxelor, vor fi platite penalitati pentru
fiecare zi de întârziere, astfel:
* 0,20% pentru primele 30 zile
* 0,40% pentru ceea ce depaseste 30 zile.
Persoanele împuternicite de Societatea Române de Radiodifuziune,
respectiv de Societatea Româna de Televiziune vor efectua:
* constatarea cazurilor de sustragere de la plata taxelor pentru
serviciul public de radiodifuziune, respectiv de televiziune
* impunerea despagubirilor civile, precum si a penalitatilor de
întârziere a platii. În cazul taxei de radiodifuziune, despagubirile
civile vor fi calculate la nivelul dublului taxei pentru o perioada
retroactiva de 3 ani, iar în cazul taxei de televiziune pentru o
perioada retroactiva de 1 an.
Contravaloarea despagubirilor si a penalitatilor de întârziere revine
celor doua societati furnizoare ale serviciilor publice.
Modificarea sistemului actual vizeaza asezarea echitabila a taxelor
pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune, precum si
îmbunatatirea sistemului de colectare a acestora. Aplicarea acestor
masuri va permite cresterea veniturilor proprii ale SRR si S.R.T.V.,
dar, în acelasi timp, asigura premisele pentru scaderea nivelului real
al acestor contributii.
La data intrarii în vigoare a Hotarârilor de Guvern se abroga HG nr.
516/1994 privind taxa pe abonament pentru SRR si HG nr. 517/1994 privind
taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

5. Ordonanta de Urgenta pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1.
alin. (1) din OUG nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor
procedurilor referitoare la adoptiile internationale.
Guvernul a decis ca moratoriul asupra adoptiilor internationale sa fie
prelungit pâna la data de 28 februarie 2003. Moratoriul prevede
suspendarea, pe o perioada limitata, a procedurilor având ca obiect
adoptia copiilor români de catre o persoana sau o familie cu cetatenie
straina ori de catre o persoana sau o familie cu cetatenie româna si cu
domiciliul sau cu resedinta în strainatate.
Prelungirea a fost impusa de necesitatea definitivarii pachetului
legislativ în domeniul protectiei copilului.
Protectia drepturilor copiilor, în general si a copiilor aflati în
dificultate, în special, reprezinta una din prioritatile nationale
incluse în Programul de Guvernare pe perioada 2001 - 2004. Moratoriul
asupra adoptiilor internationale a fost instituit în anul 2001, în
vederea reanalizarii de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia
Copilului si Adoptie si Ministerul Justitiei, a regimului juridic al
adoptiilor internationale, în scopul armonizarii legislatiei interne cu
reglementarile si practicile internationale în domeniu. Prin OUG nr.
123/2002 moratoriul a fost prelungit pâna la data de 15 noiembrie 2002,
iar prin OUG nr. 151/2002 pâna la data de 1 februarie 2003.

6. Ordonanta pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000
privind publicitatea
Guvernul a hotarât ca publicitatea comparativa este interzisa, daca se
discrediteaza sau se denigreaza marcile de comert, denumirile
comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati sau
circumstante ale unui concurent (modificarea art. 8 lit. e) din Legea
nr. 148/2000). Textul actual nu prevedea toate cazurile de interzicere a
publicitatii comparative, facuta în detrimentul unui concurent,
profitând de activitatea sau de circumstantele în care se afla acesta.
Masura se înscrie în procesul de armonizare a legislatiei nationale cu
cea comunitara, si a fost realizata în vederea realizarii unei
transpuneri corecte a Directivelor Europene.

domeniu: 
categorie: