Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; nodequeue_queue has a deprecated constructor in include_once() (line 1105 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3139 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 113 of /home/amosnew/public_html/arhiva/profiles/openpublish/modules/contrib/ctools/ctools.module).

Şedinţă de guvern din 31 0ctombrie 2002 (III)

Nota referitoare la stadiul aplicarii prevederilor OUG nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învatamântul de stat; Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala 1. Ministerul Administratiei Publice a prezentat Executivului o Nota referitoare la stadiul aplicarii prevederilor OUG nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învatamântul de stat.
Pe baza propunerilor discutate de catre factorii implicati în acest program, au fost aprobate urmatoarele masuri:
* sa se extinda livrarea de lapte si corn, pâna la începerea semestrului II al anului scolar 2002/2003, pentru zonele I si II de distributie (distributie zilnica si bisaptamânala)
* sa se generalizeze câteva ambalaje - tip, urmând ca firmele furnizoare sa achizitioneze utilajele necesare pâna la sfârsitul anului 2002
* sa se reevalueze numarul de elevi care au dreptul sa beneficieze de programul lapte-corn, deoarece se constata ca în unele judete este o crestere cu pâna la 10%, ca urmare a aplicarii acestui program în zonele cu populatie foarte saraca
* sa se amendeze prevederile OUG nr. 96/2000, în sensul stabilirii obligatiei ca firma furnizoare sa provina din judetul cu care s-a semnat contractul sau din judetele limitrofe, iar în costurile produselor sa fie inclusa si contravaloarea probelor de control
* sa se creeze stocuri de produse cu termen de valabilitate pâna la o luna, în zonele unde este posibila întreruperea circulatiei în timpul iernii. Depozitarea se va realiza în spatii special amenajate si numai pentru produsele a caror fabricare a fost controlata pe fluxul tehnologic
* sa se întocmeasca programe judetene pentru amenajarea de grupuri sociale dotate cu apa curenta la toate scolile din judete si respectiv, pentru amenajarea drumurilor de acces
Consiliile judetene vor întocmi programe speciale privind cresterea numarului si diversificarea agentilor economici locali care produc si comercializeaza produse lactate si de panificatie, utilizând programul SAPARD.
Propunerile au fost realizate în urma analizei concrete realizata în sedinta de Guvern, analiza la care au participat conducerea Ministerului Administratiei Publice, a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a Ministerului Educatiei si Cercetarii, prefectii si presedintii sau vicepresedintii consiliilor judetene din Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Tulcea, municipiului Bucuresti si sectoarele municipiului, precum si reprezentantii celor 32 firme furnizoare de lapte si corn.
În cele 10 judete, numarul elevilor care primesc zilnic lapte si corn este de 146.769 din totalul de 245.053 (68%). Firmele care ridica cele mai multe probleme sunt firme ale caror sedii se afla în zona îndepartate fata de localitatile de livrare. Un numar important de scoli nu dispun de conditii de igiena corespunzatoare, respectiv nu au apa curenta, nu au grupuri sociale amenajate, iar drumurile de acces devin impracticabile pentru mijloacele auto, mai ales în perioada de iarna. Ambalajele utilizate sunt foarte diferite si de multe ori nu corespund nici ca inscriptionare si nici din punct de vedere calitativ. De asemenea, exista zone (Delta Dunarii, zonele montane) care, în perioada de iarna, pot ramâne izolate timp îndelungat si de aceea este necesar sa se creeze stocuri de produse lactate si de panificatie cu termen mare de valabilitate.

2. Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala. Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, se organizeaza în subordinea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Acest serviciu realizeaza la nivel judetean, respectiv local, masurile de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie. Serviciul public de asistenta sociala se înfiinteaza prin hotarâre a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local, pâna la 31 decembrie 2002, prin reorganizarea serviciilor publice cu atributii în domeniu aflate în subordine sau, dupa caz, a compartimentelor din aparatul propriu si prin redistribuirea personalului existent din cadrul acestora.
În termen de cel mult 2 ani de la înfiintarea serviciului public de asistenta sociala, se va asigura încadrarea acestuia cu personal de specialitate cu diverse calificari, care au competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate.
În aplicarea acestor prevederi, conducatorul serviciului public de asistenta sociala întocmeste necesarul de personal de specialitate si solicita institutiilor specializate formarea si perfectionarea personalului existent în domeniul asistentei sociale.
În aplicarea prevederilor art.42 alin.(3) din Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, consiliile locale ale oraselor si comunelor pot realiza acordarea de servicii sociale în mai multe unitati administrativ-teritoriale, pe baza de parteneriate, aprobate prin hotarâri ale acestora. Structura organizatorica a serviciului public local, numarul de personal, precum si bugetul, se aproba prin hotarâre a consiliului local, astfel încât functionarea acestuia sa asigure îndeplinirea atributiilor ce îi revin.
Serviciul public local are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie.
În exercitarea atributiilor prevazute de lege, serviciul public local desfasoara activitati în urmatoarele domenii:
a) în domeniul protectiei copilului:
1. asigura implementarea la nivel local a politicilor si strategiilor cu privire la protectia copilului aflat în dificultate (copilul cu handicap, copilul provenit din familii sarace sau dezorganizate, abuzat, abandonat sau aflat în alte situatii care pericliteaza cresterea si dezvoltarea armonioasa a acestuia);
2. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, respectarea si realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
3. identifica copiii aflati în dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustin în fata organelor competente masurile de protectie propuse;
4. realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
5. actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nasterii acestuia, în vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
6. exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia, în situatiile si conditiile prevazute de lege;
7. asigura masurile necesare pentru protectia, în regim de urgenta, a copilului;
8. organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial, identifica si acorda sprijin familiilor substitutive;
9. monitorizeaza si evalueaza situatia copiilor pentru care au fost stabilite masuri speciale de protectie;
10. evalueaza activitatea si asigura formarea continua a persoanelor care asigura cresterea, supravegherea si îngrijirea copilului;
11. identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii în întretinere; asigura consiliere si informare familiilor cu copii în întretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale s.a.;
12. asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savârsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
13. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;
14. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în vederea identificarii situatiilor deosebite care apar în activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru îmbunatatirea acestei activitati;
15. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si reprezentantii societatii civile în vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului.
b) în domeniul protectiei persoanelor adulte:
1. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
2. identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor în mediul familial natural si comunitate;
3. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psiho-sociale;
4. organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate în domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
5. organizeaza si raspunde de plasarea persoanei într-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia în alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare s.a.);
6. asigura consiliere si informatii privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar si juridic);
7. asigura, prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale, prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
8. asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati în domeniul protectiei sociale;
9. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, alti reprezentanti ai societatii civile, în vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, în functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap si persoanele vârstnice;
10. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala, de interes local;
11. sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în institutii;
12. asigura sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si îngrijitori la domiciliu pentru acestia.
c) în domeniul institutiilor de asistenta sociala, publice sau private:
1. înfiinteaza si organizeaza institutii de asistenta sociala, în functie de nevoi si numarul de potentiali beneficiari;
2. finanteaza sau cofinanteaza institutiile de asistenta sociala;
3. asigura resursele tehnice, materiale si de personal necesare pentru buna functionare a institutiilor de asistenta sociala, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;
4. evalueaza si monitorizeaza activitatea desfasurata în cadrul institutiilor de asistenta sociala, în conformitate cu responsabilitatile stabilite de legislatia în vigoare;
5. controleaza modul de utilizare a fondurilor acordate institutiilor de asistenta sociala de la bugetul local;
d) în domeniul finantarii asistentei sociale:
1. elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea masurilor de asistenta sociala;
2. pregateste documentatia necesara în vederea stabilirii dreptului la prestatiile si serviciile de asistenta sociala;
3. realizeaza activitatea financiar-contabila privind asistenta sociala;
comunica directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene respectiv, Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, numarul de beneficiari de asistenta sociala si sumele cheltuite cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor legislatiei în vigoare, precum si altor autoritati centrale cu competente în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistentei sociale.

3. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
Guvernul a aprobat modificarea si completarea Ordonantei 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv.
Masura urmareste armonizarea prevederilor existente în legislatia româneasca cu cele europene în materie, asa cum au fost stabilite în cadrul negocierilor de aderare.
Modificarile au avut în vedere aspecte prevazute în Strategia dezvoltarii controlului financiar public intern si reglementeaza:
* Completarea obiectului controlului financiar preventiv cu proiectele de operatiuni care vizeaza constituirea veniturilor publice;
* Reformularea prevederii referitoare la numirea, destituirea , suspendarea sau schimbarea din functie a personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu;
* Completarea atributiilor Ministerului Finantelor Publice în legatura cu avizarea Normelor metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, MFP va avea atributii în ceea ce priveste coordonarea sistemului de pregatire profesionala a persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv;
* Asumarea responsabilitatilor de catre persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv propriu si de catre controlorii delegati care urmeaza sa raspunda solidar cu factorii decizionali ai entitatilor publice pentru legalitatea, regularitatea si încadrarea în limitele angajamentelor legale si bugetare, pentru operatiunile vizate;
* Solutionarea unitara a autorizarii efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv, respectiv posibilitatea efectuarii operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice, cu informarea Curtii de Conturi, Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, a organului ierarhic superior.
Controlul financiar preventiv urmeaza a se integra în mod treptat în sfera raspunderii manageriale, pe masura ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluata de catre auditul intern al Ministerului Finantelor Publice, finalizarea procesului urmând a se realiza pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana.

domeniu: 
categorie: 
Autor: