Şedinţa de guvern din 7 aprilie 2004 (II)

1. Hotararea privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor Guvernul a decis infiintarea, in cadrul prefecturilor, a comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice. Comitetele vor fi infiintate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii.

Din comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice fac parte:

q prefectul;

q un subprefect, numit prin ordin de catre prefect;

q reprezentanti ai directiilor judetene pentru solidaritate sociala si familie, ai caselor judetene de asigurari de sanatate si ai caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, numiti prin ordin de catre prefect, la propunerea conducerii institutiilor publice respective;

q reprezentanti ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, dupa caz, numiti prin ordin de catre prefect;

q reprezentantii organizatiilor judetene de pensionari, respectiv ale municipiului Bucuresti;

q presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

Atributiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice sunt, in principal, urmatoarele:

q analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele varstnice;

q elaborarea de propuneri pentru solutionarea acestor probleme;

q elaborarea de rapoarte anuale ce vor fi inaintate de catre prefect, conducerii Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerul Administratiei si Internelor.

La sedintele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice pot fi invitate si alte persoane, in functie de problematica dezbatuta.

Conducerea sedintelor de lucru ale comitetului consultativ este asigurata de
prefect. Comitetul se intruneste lunar, la convocarea prefectului.

Coordonarea metodologica a activitatii comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice este asigurata de catre Ministerul Administratiei si Internelor in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

2. Guvernul a adoptat Hotararea privind modificarea si completarea anexelor nr.1), 1a) si 1e) la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor.

Actul normativ urmareste armonizarea legislatiei romanesti privind etichetarea alimentelor cu cea comunitara, contribuind la crearea unor reguli unitare in acest domeniu, in vederea imbunatatirii informarii consumatorilor.

Au fost modificate prevederilor referitoare la modul de ilustrare a ingredientelor
prin etichetare, astfel incat consumatorul sa nu fie indus in eroare. De asemenea, au fost introduse prevederi noi referitoare la elementele de etichetare a suplimentelor alimentare. Hotararea stabileste ca:

q in cazul bauturilor care sunt destinate consumului uman si care contin cofeina in proportie mai mare de 150 mg/l, pe etichete, in acelasi camp vizual cu denumirea produsului trebuie sa figureze mentiunea: „Continut ridicat de cofeina”.

q in cazul utilizarii la fabricarea alimentelor numai a aromelor se interzice ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor, legumelor si/sau a portiunilor vegetale si/sau a oricaror alte ingrediente.

Aceste prevederi se vor aplica de la data de 1 ianuarie 2005. Produsele aflate in
stoc sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a Hotararii pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial pana la data de 1 iulie 2005.

3. Hotarare pentru modificarea HG nr. 522/1998 privind infiintarea Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti - Otopeni” S.A.

La data intrarii in vigoare a Hotararii, denumirea “Compania Nationala “Aeroportul International Bucuresti - Otopeni” - S.A.din cuprinsul HG nr. 522/1998 se inlocuieste cu denumirea Compania Nationala “Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti - S.A.”

Titlul HG nr. 522/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins ”Hotarare privind infiintarea Companiei Nationale “Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti - S.A.”

Modificarea denumirii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni va contribui la o afirmare mai puternica, pe plan intern si international, a acestei unitati emblematice pentru aviatia civila romana. Pe plan international, multe aeroporturi importante si-au inserat in denumire numele unei personalitati marcante a statului de origine.

domeniu: