Şedinţa lunară a Comisiei de dialog social a judeţului Timiş

Astăzi, luni, 1 septembrie, la ora 15.00 are loc şedinţa lunară a Comisiei de dialog social a judeţului Timiş. Principalul punct de al ordinii de zi a şedinţei de astăzi este 'Analiza problemelor specifice pensionarilo'.
Datorită numărului mare de persoane care s-au prezentat pentru depunerea de cereri în baza Legii ne 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru a fluidiza procesului de preluare a documentaţiei, Comisia Judeţeană constituită la nivelul Prefecturii Judeţului Timiş a stabilit că rogramul de preluare a cererilor şi obţinerea de informaţii pentru persoanele care au dreptul de despăgubiri şi compensaţii se desfăşoară în fiecare zi de miercuri şi vineri între orele 10.00 - 14.00. Modele de cereri pot fi solicitate de la Registratură şi Poarta A, zilnic, în cadrul programului cu publicul (orele 1000 - 1400).

Astăzi, luni, 1 septembrie, subprefectul judeţului Timiş, Dorel Gătlan va participa la şedinţa de lucru a consiliului local Moraviţa. Astfel, astăzi, audienţele cu cetăţenii care au loc în fiecare zi de luni, începând cu ora 14,00, vor fi suspendate.

În cursul acestei săptămâni, Direcţia pentru controlul legalităţii actelor şi contencios administrativ împreună cu Biroul de fond funciar din cadrul Prefecturii Judeţului Timiş vor efectua un control tematic la primăria Cenei. Cu ocazia acestui control vor fi analizate aspecte legate de respectarea actelor normative, dar şi de realizarea obiective asumate în aplicarea legilor fondului funciar.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 498 din 2003 au fost aprobate Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.10/2001, act normativ ce reglementează sfera de competenţă a Prefecturii în soluţionarea notificărilor înaintate acestei instituţii în temeiul Legii nr.10/2001.
Având în vedere că la Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 constituită la Prefectura Timiş au fost preluate un număr important de notificări şi luând act de cele comunicate instituţiei noastre de Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001, prin adresa nr.5226/2003, urmează ca aceste notificări să fie transmise spre competentă soluţionare primăriilor din judeţ precum şi altor persoane juridice deţinătoare de imobile notificate în baza Legii 10/2001.
Pentru o cât mai corectă şi unitară aplicare a legii, Prefectura Judeţului Timiş urmează să organizeze întâlniri bilunare cu secretarii primăriilor şi alte persoane implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001, în baza unui program ce urmează să fie stabilit de comun acord cu aceştia.

domeniu: