Şedinţă pe tema Legii fondului funciar, la Prefectura Capitalei

Prefectul Municipiului Bucuresti Mioara Mantale a convocat astazi, 10 august in sedinta institutiile implicate in procesul de aplicare a Legii 247/2005. Scopul intilnirii a fost identificarea principalelor probleme ce ar putea aparea in punerea in aplicare a noilor reglementari privind reconstituirea proprietatii.

In urma discutiile a reiesit ca au fost preluate o serie de probleme din trecut, desi legile referitoare la fondul funciar se aplica de 15 ani.

La intilnire au participat reprezentanti ai Prefecturii Municipiului Bucuresti, Primariei Municipiului Bucuresti, a primariilor de sector, Oficiului National de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Municipiului Bucuresti, Sucursala Agentiilor Domeniilor Statului Bucuresti, Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bucuresti, Directia Teritoriala de Regim Silvic si de Vanatoare Bucuresti, Directia Silvica Bucuresti, Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice, Directia de Statistica a Municipiului Bucuresti, Directia Evidentei Patrimoniului si Cadastru.

Prefectul Bucurestiului a subliniat necesitatea unei abordari particulare a Capitalei in elaborarea proiectelor legislative. In cadrul discutiilor s-au identificat urmatoarele probleme: nu exista o delimitare clara intre domeniul public si domeniul privat, si nici o granita clara intre sectoare, respectiv intre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov - ultima delimitare a fost facuta in anul 1979; lipsa planurilor parcelare ce trebuiau intocmite inca de la aparitia Legii 18/1991 si inexistenta unor situatii unitare la nivelul municipiului Bucuresti; lipsa unei baze de date unitare la nivelul Bucurestiului care sa cuprinda atat notificarile depuse in baza Legii 10/ 2001, sentintele civile prin care au fost anulate dispozitiile si titlurile de proprietate, precum si situatia punerilor in posesie asupra terenurilor pe care s-au reconstituit drepturile de proprietate.

O alta problema evidentiata este imposibilitatea de a se reconstituti dreptul de proprietate pe vechiul amplasament datorita faptului ca prin aplicarea cotei de reducere la nivelul sectoarelor, punerea in posesie nu a putut fi efectuata exact pe vechiul amplasamanet datorita lipsei de teren.

De asemena trebuie avuta in vedere si lipsa personalului calificat care sa lucreze la alcatuirea si administrarea bazei de date, precum si sa instrumenteze dosarele.

Solutiile propuse pentru rezolvarea in timp a problemelor enumerate se refera atat la suplimentarea cu personal calificat, creareea bazei de date, precum si la o mai buna comunicare si colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti, primariile de sector si Oficiul Cadastral. Totodata este necesara si achizitionarea unui program care sa permita accesarea imaginilor satelitare.

Reprezentantii institutiilor implicate se vor intilni saptamana viitoare miercuri intr-o noua sedinta.

categorie: