Seminar privind lupta împotriva rasismului si discriminarii

În încheierea actiunilor dedicate 'Zilelor de lupta împotriva rasismului si discriminarii', Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului organizeaza, în perioada 30-31 martie 2004, la Bucuresti, un seminar, pe probleme specifice. La eveniment participa reprezentanti ai Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Delegatiei Consiliului Europei în România, Reprezentantei Organizatiei Natiunilor Unite în România, 65 de organizatii membre ale Aliantei Nationale Împotriva Discriminarii, organizatiilor Consiliului National al Minoritatilor, Ministerului Integrarii Europene si conducerii Comisiei pentru Drepturile omului, culte si problemele minoritatilor din Camera Deputatilor.

Lucrarile s-au desfasurat la Palatul Parlamentului si au fost conduse de Cristian Jura, Secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI). Invitatii au dezbatut, în principal, dezvoltarea si eficientizarea unui sistem coerent de combatere a discriminarii în România si racordarea legislatiei nationale în domeniu, la practicile Uniunii Europene.

Cristian Jura a prezentat participantilor la întâlnire perspectiva guvernamentala în domeniul combaterii discriminarii si a evidentiat cele patru componente organizationale care formeaza, în acest moment, baza institutionala a sistemului de actiune în materia nediscriminarii. Acestea sunt: Departamentul pentru Relatii Interetnice, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Consiliul Minoritatilor Nationale si Organizatiile Neguvernamentale.

Cristian Jura a mentionat si cele doua obiective majore ale DRI, ratificarea Cartei Minoritare a Consiliului Europei si începerea dezbaterilor si dialogului în vederea adoptarii Legii Minoritatilor Nationale.

Adrian Camarasan, Presedintele CNCD, a subliniat necesitatea campaniilor de informare si educare, precum si definitivarea procedurii de solutionare a petitiilor, ca prioritate a Consiliului, în trimestrul urmator.

S-au mai discutat problema deprinderii modalitatilor de lucru cu institutiile responsabile în domeniu, facilitarea comunicarii si realizarea unei transparente adecvate, pentru a usura accesul ONG-urilor si populatiei la aceste instrumente.

Prima zi a dezbaterilor a adus, în atentia celor prezenti, problema combaterii discriminarii, ca un efort comun al activitatilor guvernamentale si al implicarii societatii civile.

Cea de-a doua zi a dezbaterilor este rezervata propunerilor concrete de actiune comuna, a tuturor celor implicati în procesul de implementare a legislatiei antidiscriminare.

domeniu: 
categorie: