Sibiu: Lansarea programului ''Ultimii păstori din Europa''

Studioul de film ASTRA - departament al Muzeului ASTRA din Sibiu - şi Fundaţia Antropologie Vizuală, laureată a Premiului Societăţii Civile pentru artă şi cultură, demarează o serie de evenimente şi proiecte ale programului complex «Ultimii păstori din Europa», care se va derula pe o perioadă de câţiva ani. Punctul culminant va fi reprezentat de evenimentele programate în cadrul agendei „Sibiu, Capitală culturală a Europei”. Programul «Ultimii păstori din Europa» vizează: prezentarea prin filme documentare, publicaţii, expoziţii de fotografie, a civilizaţiei muntelui şi a culturii pastorale din Mărginimea Sibiului; conştientizarea valorii unei moşteniri culturale extraordinare, periclitate de alinierea la legile şi normele UE (ceea ce s-a întîmplat deja în Spania, Italia, Grecia etc., unde, pe lângă distrugerea agriculturii ecologice, s-a pierdut şi o bogată tradiţie culturală); identificarea şi promovarea soluţiilor de salvgardare a civilizaţiei muntelui şi a culturii pastorale.

La români, oieritul este una din ocupaţiile tradiţionale, dar şi un mod de viaţă, pe baza căruia a fost acumulată o întreagă cultură. Oieritul a fost o bună sursă de inspiraţie, de la mitologia populară, care a născut balada Mioriţa, şi până la opera filozofului Lucian Blaga. Oierii din Mărginimea Sibiului, deşi nu înţeleg exact ce înseamnă aderarea României la Uniunea Europeană, speră că, aşa cum au eludat normele comuniste, şi chiar au ştiut să profite de sistem, vor reuşi să facă la fel şi cu regulamentele U.E. Dar se ştie că nici grecii, nici portughezii nu au scăpat de regulamente şi de implementarea forţată a agriculturii industriale, care a distrus păstoritul tradiţional.

Programul «Ultimii păstori din Europa» va debuta în satul Jina, pe data de 2 mai, la ora 13, în sala Căminului Cultural, cu vernisajul expoziţiei de fotografii, „Feţele Munţilor”. Expoziţia cuprinde o serie de fotografii realizate în ultimii ani, în cadrul muncii de cercetare de teren, de către Dumitru Budrala, directorul Studioului ASTRA.

După vernisaj, Anetta Mertens, Preşedinte al European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, cercetător la Academia Italiana din Roma va susţine o prelegere despre bunele practici aplicate în mai multe ţări europene pentru salvgardarea păstoritului tradiţional.

La ora 13.30 va avea loc premiera filmului documentar „Mărginenii Sibiului - episodul I: Zina”, produs de Fundaţia Antropologie Vizuală şi Studioul ASTRA FILM, în regia lui Dumitru Budrala. Este un film despre viaţa de ieri şi de azi a comunităţii unui sat cu o extraordinară vitalitate, care a fost vatră şi loc de obârşie pentru multe aşezări de pe versantul sudic al Munţilor Carpaţi. În film este prezentată istoria Jinei, cu material inedit din perioada secolului al XVIII-lea, când satul era sediu important grăniceresc în Imperiul Habsburgic.

Evenimentele zilei de 2 mai se vor încheia cu o recepţie oferită invitaţilor de către Primăria din Jina.

domeniu: