Sibiu: 'Luna Pădurii' - Întâlnire cu bătrânii silvicultori

În cadrul manifestărilor prilejuite de «Luna Pădurii», ieri a avut loc, la Ocolul Silvic Sibiu, o întâlnire cu reprezentanţi ai Asociaţiei Pensionarilor Silvici, supranumiţi şi «stejarii bătrâni». Întâlnirea a fost organizată la iniţiativa noului director al Direcţiei Silvice Sibiu, ing. Robert Blaj, care s-a întâlnit pentru prima oară cu pensionarii silvici.

Asociaţia Pensionarilor Silvici din Sibiu reprezintă o adevărată şcoală silvică şi o experienţă deosebită pe care membrii acesteia o împărtăşesc celor mai tineri.
Cei aproape 50 de pensionari silvici prezenţi, ieri, la Ocolul Silvic Sibiu au informat conducerea Direcţiei Silvice Sibiu despre acţiunile pe care le desfăşoară Asociaţia în beneficiul pădurii.

Inginerul Cornel Călin, preşedintele Asociaţiei Pensionarilor Silvici, a arătat că toţi cei 191 de silvicultori, membri ai Asociaţiei s-au evidenţiat prin realizări deosebite, mai ales prin împăduriri în fond forestier şi pe terenurile degradate de la Guşteriţa, Slimnic şi de la Hedel. Pensionarii silvici sibieni au creat peste 25 de perimetre de ameliorare.

În cadrul 'Lunii Pădurii' din acest an, pensionarii silvici vor planta puieţi în şantierele aflate în curs de desfăşurare, din raza fiecărui ocol silvic unde îşi au domiciliul. Sute de hectare împădurite poartă amprenta priceperii şi experienţei lor.

domeniu: 
categorie: