Sistemul Naţional de Antigrindină

I. Scurt istoric
Programul de realizare a SNASP a fost aprobat prin H.G. 604/1999, implementarea acestuia urmand a se efectua, etapizat, pana in 2010 – 2012. Anual, prin H.G. urmeaza a se solicita fonduri si aproba activitatile pentru
fiecare etapa in parte.
Coordonarea realizarii programului revenea Ministerului Apelor si Protectiei
Mediului prin I.N.M.H. care era si ordonator secundar de credit.
Etapa I s-a derulat in anul 2000 pe baza H.G. nr. 604/1999, iar Etapa II in
anul 2001 pe baza H.G. nr. 1141/2000.
Prin Hotararea Guvernului nr. 629/20.06.2002, Programul trece in coordonarea
MAAP avand ca administrator si ordonator secundar de credit Directia
Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prahova.

II. Descrierea Sistemului

Sistemul National Antigrindina si de Stimulare a Precipitatiilor reprezinta
o structura formata din unitati de combatere a caderilor de grindina si de
stimularea precipitatiilor si o retea de informatica si de comunicatii care
asigura unitatilor de combatere, produsele meteo “HAILP” si “Intensitate
Precipitatii”
O unitate de combatere se compune din Punct de comanda in care se
prelucreaza, interpreteaza produsele meteo si se stabileste tehnologia de
combatere sau de insamantare a norilor si din Punctele de lansare a
rachetelor din care efectiv se lanseaza rachete pentru combatere sau pentru
insamantare.
In structura sistemului va intra si o escadrila speciala de avioane cu
destinatie insamantare nori pentru stimularea precipitatiilor.
Reteaua de informatica si comunicatii va asigura transferal prognozelor si
produselor meteo de la sistemul SIMIN, din cadrul I.N.M.H., la unitatile de
combatere.
Destinatia finala a Sistemului, a carei implementare la nivel national se
prognozeaza in anul 2012, va consta in asigurarea urmatoarelor:
- combaterea grindinei in zonele importante viticole si pomicole, folosind
rachete;
- asigurarea precipitatiilor necesare (zapada, ploaie) pentru umplerea
barajelor, prin insamantarea norilor folosind rachete;
- stimularea precipitatiilor in Campia Romana, prin insamantarea norilor
utilizand aviatia utilitara.
Insamantarea norilor se va realiza prin folosirea iodurii de argint, gheata
uscata, derivati ureici etc., substante ecologice, utilizate si in cadrul
programelor din alte tari.
Intrucat realizarea Sistemului se face prin activitate de
cercetare-dezvoltare romaneasca (ROMARM, INMH, alte institute), extinderea
sistemului se va face numai dupa punerea in functiune a Unitatii Pilot de
Combatere a Caderilor de Grindina – Prahova, preconizata pentru sfarsitul
anului 2003 in conditiile asigurarii finantarii de la bugetul de stat si
prin care se va demonstra capabilitatea Sistemului.

III. Stadiul pe scurt

Etapa I. 2000

Au fost alocate si cheltuite 15 mld.lei pentru:
- studii si documentatii de climatologie, zone de protectie, detectie radar
si reabilitari radar:
5 mld.lei
Executant: I.N.M.H.
- studii, documentatii si modele experimentale rachete si instalatii de
lansare:
8 mld.lei
Executant: C.N.ROMARM–Electromecanica Ploiesti, institute si uzine
colaboratoare.
- studii si documentatii privind conceptia de sistem si tehnologie de
combatere:
2 mld.lei
Executant: C.N.ROMARM – Electromecanica Ploiesti,
institutii din R.Moldova, institute si uzine colaboratoare.

Etapa II – 2001

Au fost alocate 40 mld.lei, reduse la rectificare cu 10 mld.lei si
cheltuite 30 mld.lei pentru:
- Documentatii privind produsele meteo antigrindina, documentatie statistica
grindina pentru zone si localitati in reteaua meteo echipamente de
informatica si comunicatii, precum si documentatia si constructii-montaj
Faza 1 pentru Punctul de Comanda al Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor
de Grindina – Prahova.
7 mld.lei
Executant: I.N.M.H.
- Documentatii de executie prototip, fabricatie, documentatie tehnologica,
lotul prototip de rachete si instalatii de lansare si echipamente de
informatica
18 mld.lei
Executant: Electromecanica si uzine ROMARM
- Documentatii conceptie si tehnologie de sistem, documentatie si executie
containere si puncte de lansare rachete (partial).
5 mld.lei
Executant: Electromecanica si colaboratorii

Etapa III – 2002

Continut, Fonduri, Stadiu

Continut
Prin H.G. nr.629/20.06.2002 se prevede realizarea urmatoarelor obiective:
- Omologarea lotului prototip de rachete si instalatii de lansare;
- Fabricatia lotului de rachete pentru experimentare in Unitate Pilot;
- Constructii-montaj Faza 2 pentru Punctul de Comanda al Unitatii Pilot de
Combatere a Caderii de Grindina – Prahova si a Magaziei Tehnica de
Combatere.
- Constructii-montaj si documentatii pentru cele 5 puncte de lansare rachete
din cadrul Unitatii Pilot;
- Fabricatie Containere-locuinte operatori si tehnica;
- Achizitie de echipamente de comunicatii si informatica de la COF-INMH;
- Achizitie echipamente de comunicatii si informatica la Punctul de comanda
al Unitatii Pilot;
- Elaborare si experimentare tehnologii de combatere;
- Studii si documentatii extindere Sistem.
-
Fonduri

Prin bugetul de stat pe 2002 au fost alocate 3,85 mld.lei si solicitate la
rectificare prin H.G. nr. 629/20.06.2002., fonduri in valoare de 36,15
mld.lei.

Stadiu

Dupa aparitia H.G. in Monitorul Oficial s-a trecut la contractarea si
executarea lucrarilor prevazute pentru Etapa III- 2002 si la efectuarea
altor masuri necesare.

domeniu: 
categorie: 
Autor: