Spitalul TBC Piteşti figurează ca fiind desfiinţat, dar funcţionează

Spitalul TBC din Piteşti este declarat de doi ani oficial desfiinţat. Hotărîrea a fost luată de Ministerul Sănătăţii, pentru că jumătate din spital funcţiona într-o clădire cîştigată prin sentinţă definitivă de urmaşul fostului proprietar, dar şi pentru că s-a emis o hotărîre la nivel de ţară de a se reduce locurile bolnavilor de tuberculoză. Conform declaraţiilor directorului Adrian Diaconu, clauzele desfiinţării nu mai sunt actuale.

Decizia dată de minister a fost suspendată

Din 138 de locuri destinate bolnavilor de tuberculoză care erau în spital au mai rămas 76. Acestea funcţionează într-o clădire care este proprietatea Consiliului Judeţean. În august anul acesta, în evidenţa Dispensarului TBC erau înscrişi 272 bolnavi de tuberculoză şi 73 internaţi în Spitalul TBC, în scădere faţă de anul 2003, când erau înregistraţi 319 bolnavi şi 87 internaţi. Directorul spitalului, Adrian Diaconu, spune că decizia dată de minister a fost suspendată. „Sindicatul SANITAS a acţionat în justiţie, în iulie 2003, aplicarea deciziei Ministerului Sănătăţii, care este suspendată pînă la propunerea unei sentinţe definitive şi irevocabile. Spitalul şi Sindicatul TBC au adus argumente în această privinţă, spre a dovedi că motivele pentru care spitalului i s-a emis ordin de desfiinţare nu mai sunt actuale: clădirea a fost retrocedată proprietarului în totalitate, spitalul funcţionând în clădirile proprietate a Consiliului Judeţean Argeş, care sunt date spre utilizare pentru 20 de ani unităţii noastre. l Spitalul a fost restructurat funcţionând cu 76 de paturi din 138. l Obligaţiile contractuale faţă de fostul proprietar au fost încheiate pe cale amiabilă, nu se mai plăteşte chirie, ultima fiind achitată în iulie 2004. l Adre-sabilitatea bolnavilor este asigurată. Toate serviciile anexe (radiologie, bucătărie, spălătorie, farmacie, laborator) au fost mutate în clădirile ce aparţin Consiliului Judeţean, spitalul fiind perfect funcţional şi autonom. l Actuala clădire este construită ca unitate sanitară, nefiind necesare cheltuielile pentru înfiinţarea de circuite sau reamenajare a saloanelor şi a cabinetelor. l Indicatorii de performanţă sunt foarte buni, reuşindu-se o stabilitate financiară şi chiar plata unor datorii restante. Cu ajutorul permanent al Casei de Asigurări de Sănătate şi al Direcţiei de Sănătate Publică Argeş, în prezent Spitalul TBC este stabil din punct de vedere financiar, putând asigura serviciile interdisciplinare, consultaţiile în legătură directă cu Spitalul Judeţean, Spitalul de Pediatrie, Centrul de Diagnostic şi Tratament, Spitalul Militar, Spitalul Vedea, care sunt în strânsă legătură. Cea mai importantă problemă rămâne cea referitoare la numărul de paturi, care este mic în comparaţie cu numărul de bolnavi ce se prezintă. Oficial, spitalul este considerat desfiinţat, deşi cauzele desfiinţării nu mai sunt de actualitate. În prezent, din cauza lipsei de locuri, bolnavii sunt nevoiţi să meargă la Spitalul din Valea Iaşului, dar mulţi refuză şi preferă să nu se mai trateze. Alţii stau acasă şi se tratează prin dispensar“, a declarat Adrian Diaconu.

domeniu: 
categorie: