Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; nodequeue_queue has a deprecated constructor in include_once() (line 1105 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3139 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 113 of /home/amosnew/public_html/arhiva/profiles/openpublish/modules/contrib/ctools/ctools.module).

Stadiul actual al prelucrării datelor privind recensământul, în judeţul Vâlcea

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/13 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 558/15 octombrie 2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 704/3 iulie 2002, în perioada 2 decembrie 2002–31ianuarie 2003 se efectuează pe întreg teritoriul ţării Recensământul General Agricol. Recensământul General Agricol din decembrie 2002 –
ianuarie 2003 este primul recensământ cu caracter general , efectuat
după anul 1948 .
Recensământul este o activitate de interes naţional în urma căreia se
vor asigura datele statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale
în domeniul agricol şi pentru desfăşurarea negocierilor de aderare la
Uniunea Europeană .
Efectuarea în ţara noastră a recensământului general agricol răspunde
recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi
Alimentaţie (FAO) prezentate în Programul Recensământului Mondial
Agricol 2000 , conform cărora , recensămintele generale în agricultură
trebuie să se efectueze în perioada 1996 – 2005 .
La nivel naţional , pregătirea , organizarea şi coordonarea lucrărilor
de recensământ se efectuează de către Comisia Centrală pentru
Recensământul General Agricol iar la nivel administrativ – teritorial
s-au constituit comisii de recensământ judeţene , municipale ,
orăşeneşti şi comunale , ale căror atribuţii şi mod de funcţionare au
fost stabilite de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol
. Pe lângă Comisia Centrală şi comisiile de recensământ judeţene
funcţionează secretariatul tehnic central , respectiv , secretariatele
tehnice judeţene .
Dintre acţiunile şi lucrările pregătitoare desfăşurate până în
prezent amintim :
• Întocmirea listelor unităţilor de recenzare necesare împărţirii
teritoriului localităţilor în sectoare de recensământ .
• Adaptarea materialelor cartografice efectuate cu ocazia
recensământului populaţiei în vederea utilizării lor la delimitarea pe
teritoriul localităţilor a sectoarelor şi secţiilor de recensământ .
• Totodată , în vederea testării instrumentarului metodologic (
formulare RGA , formulare centralizatoare , manualul recenzorului , etc.
) şi organizatoric , în perioada 15 – 20 august s-a efectuat Ancheta
Pilot în 3 sectoare ( două din mediul rural şi unul din mediul urban) .
• Efectuarea lucrărilor de împărţire a teritoriului localităţilor
în sectoare şi secţii de recensământ şi definitivarea acestora . În urma
acestei acţiuni au rezultat la nivelul judeţului Vâlcea un număr de 805
sectoare şi 155 de secţii de recensământ .
• Recrutarea personalului de recensământ ( recenzori coordonatori
– 85 , recenzori şefi de secţii – 155 , recenzori – 805 ) şi
repartizarea acestora pe sectoare / secţii de recensământ .
• Au urmat acţiunile de popularizare a recensământului prin presă
, posturi de radio şi TV , conferinţe , expuneri, etc, şi cele de
efectuare a Recensământului General Agricol propriu zis .
• În perioada 5 decembrie – 20 decembrie 2002 respectiv 8 ianuarie
– 20 ianuarie 2003 s-a efectuat recensământul propriu zis , respectiv
înregistrarea datelor în formularele de recensământ .
• Pe toată perioada desfăşurării RGA s-au constituit colective de
specialişti ai DGAIA şi DJS Vâlcea şi care s-au aflat permanent în
localităţile judeţului pentru îndrumare şi verificare .
• În această perioadă se întocmesc centralizatoarele la nivel de
sector şi de localitate , urmând ca mapele de recensământ , conţinând
formularele completate şi centralizatoarele , să fie predate către
Secretariatul Tehnic Judeţean în perioada 3 – 15 februarie 2003 .
• Pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise în formularele
de recensământ şi pentru a calcula gradul de reprezentativitate a
acestora , începând cu data de 15 februarie 2003 se va desfăşura ancheta
de control într-un număr de 13 sectoare din judeţul Vâlcea .
• În perioada 1 martie – 31 decembrie 2003 se vor prelucra
electronic formularele de recensământ , activitate ce se va desfăşura în
2 schimburi zilnice .
Recensământul propriu-zis ( activitatea de recenzare ) s-a
desfăşurat în bune condiţii , neînregistrându-se incidente sau refuzuri
din partea populaţiei de a declara datele prevăzute în formularele de
Recensământ General Agricol .
Au fost recenzate toate gospodăriile înscrise în sectorizarea
localităţilor ca şi unităţile cu personalitate juridică care fac
obiectul Recensământului General Agricol .
La începutul lunii aprilie vor fi comunicate datele provizorii
ale RGA , în luna iunie datele preliminare iar în ianuarie 2004 datele
definitive .
Prin urmare, personalul care îndrumă , coordonează şi efectuează
lucrările recensământului general agricol are obligaţia să respecte
toate prevederile legale şi să asigure păstrarea caracterului
confidenţial al datelor şi informaţiilor înregistrate în formularele de
recensământ. Nerespectarea de către personalul însărcinat cu efectuarea
recensământului a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind
păstrarea caracterului confidenţial al datelor declarate şi înscrise în
formularele de recensământ constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 5 la 15 milioane de lei ( art. 16 , alin.2 ).
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către
primar sau persoanele împuternicite de acesta precum şi de persoanele
împuternicite de Comisia Judeţeană de Recensământ .
În continuare , membrii Comisiei Judeţene şi ai Secretariatului
Tehnic vor fi repartizaţi pe unităţi administrativ-teritoriale pentru
îndrumare şi verificare a modului de desfăşurare şi finalizare a
acţiunilor în teritoriu .
Comisiile de recensământ împreună cu specialiştii DGAIA şi ai Direcţiei
Judeţene de Statistică , ca organe tehnice de specialitate , vor analiza
conţinutul şi modul de realizare a fiecărei acţiuni prevăzute în
Programul de organizare a Recensământului General Agricol , contribuind
efectiv la îmbunătăţirea instrumentarului necesar lucrărilor
Recensământului General Agricol şi la încheierea cu succes a acestei
acţiuni de importanţă naţională .

domeniu: 
categorie: