Staţiunea Bala, o oazã de sãnãtate (MH)

Aflatã la o distanţã de 48 km de municipiul Drobeta Turnu Severin, staţiunea Bala este cunoscutã încă de pe timpul dacilor, datoritã izvoarelor termale. Pe aceste meleaguri circulã o legendã conform cãreia, în zona satului Dâlma existã un tunel de pe timpul dacilor, acesta servind ca loc de refugiu populaţiei. Tot pe aceste meleaguri a trecut şi Vladimirescu în fruntea unei cete de panduri, în drumul cãtre Padeş. Pe timpul fanarioţilor aici au funcţionat douã zahanale - un fel de bodegã - unde cãlãtorii mâncau, dormeau şi îşi adãpau sau hrãneau animalele. Pe colinele din jur mai dãinuie şi astãzi clãdirile unor biserici construite din lemn, vechi de peste 200 de ani.

În ceea ce priveşte istoricul izvoarelor termale, localnicii le numeau ‘topite’, deoarece aici puneau cânepa la murat, iar apa fiind destul de caldã, în 3-4 zile cânepa era numai bunã de lucrat. Complexul de Odihnã şi Tratament Balnear se aflã amplasat chiar în centrul comunei Bala, la o altitudine de 350-400 metri. Staţiunea are o capacitate de 208 locuri şi mai tot timpul anului este plinã pânã la refuz. Bala este amenajatã pentru asigurarea tuturor serviciilor necesare, fiind dotatã cu mijloace terapeutice moderne, tratamentul fãcându-se la baza medicalã din hotel. În incinta unitãţii sunt amenajate instalaţii complete de electro şi hidroterapie, inhalaţii, kinetoterapie. Factorii terapeutici sunt apele minerale mezotermale, slab sulfuroase, oligominerale, nãmol sapropelic sulfuros, climat de cruţare, aerosoli generaţi de plantele de câmp şi o atmosferã bogatã în ioni negativi.

Factorii terapeutici sunt indicaţi în afecţiuni ale aparatului locomotor, reumatismele degenerative, sechele dupã fracturi şi traumatisme, afecţiuni ginecologice, afecţiuni hepato-biliare, digestive, de nutriţie, endocrine şi ale cãilor urinare, cu deosebire în cauzele de diurezã, în intoxicaţiile cu substanţe chimice, metale grele, saturism, fãcând cura prin ingestie, inhalaţii, cât şi sub formã de bãi.

Nu pot fi trecute cu vederea obiectivele turistice, unice prin felul lor. Cel mai solicitat obiectiv turistic este Podul Natural de la Ponoare, numit şi ’Podul lui Dumnezeu’ - o uriaşã boltã de piatrã, cu o lungime de 60 de metri, formatã prin prãbuşirea unei peşteri. Vizitatorul mai poate admira un frumos monument al lui Tudor Vladimirescu, Mãnãstirea Tismana şi chiar Casa Memorialã ’Constantin Brâncuşi’.

domeniu: 
categorie: