Stoicu Lucian Viorel,Primarul Comunei Vinga din Judeţul Arad, anchetat de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Stoicu Lucian Viorel, Primar al Comunei Vinga, Judeţul Arad.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Stoicu Lucian Viorel fiind informat, prin adresa nr. 88144/G/I.I./02.12.2010, despre declanşarea procedurii de evaluare (confirmare de primire din data de 09.12.2010). Prin intermediul adresei nr. 91877/G/I.I./18.08.2011 (confirmare de primire din data de 25.08.2011), lui Stoicu Lucian Viorel i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 10.11.2011, Stoicu Lucian Viorel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la 17.11.2010, s-au constatat următoarele:
Stoicu Lucian Viorel s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 18.06.2008 – 22.07.2011, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de Primar al Comunei Vinga, Judeţul Arad, calitatea de administrator în cadrul S.C. EURO TRANS GAZ S.R.L. şi calitatea de administrator în cadrul S.C. ARTI S.R.L. în perioada 18.06.2008 - 22.07.2011, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.
Stoicu Lucian Viorel deţine funcţia de Primar al Comunei Vinga, Judeţul Arad, începând cu data de 18.06.2008.
Stoicu Lucian Viorel a deţinut calitatea de administrator în cadrul S.C. EURO TRANS GAZ S.R.L. în perioada 18.06.2008 – 06.11.2009 şi, în cadrul S.C. ARTI S.R.L., în perioada 18.06.2008 – 22.07.2011.
Conform prevederilor art. 87, alin (1), lit. d) din 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ”funcţia de primar (...) este incompatibilă cu funcţia de (...) administrator (...) la societăţile comerciale”.
Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
domeniu: 
categorie: