Strategia Naţională de combatere a criminalităţii organizate, modificată de Guvern

Guvernul a modificat, în şedinţa din 29 septembrie, Strategia Naţională de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007 şi Planul de acţiune pentru implementarea acestei strategii, completând documentul cu obiective şi măsuri concrete stabilite pentru îndeplinirea acestora. Astfel, unul dintre obiectivele stabilite vizează repartizarea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în cazurile de criminalitate organizată, către instituţiile implicate în combatere, respectiv Ministerul Public şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest sens, până în luna decembrie va fi elaborat un proiect de lege, care va fi supus dezbaterii publice.

Un alt obiectiv, stabilit prin actul normativ adoptat de Guvern, vizează completarea Legii nr. 508/2004, în sensul permiterii procurorului DIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism) şi al organelor specializate ale poliţiei judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigaţii şi urmărire penală (IGPF, Ministerul Finanţelor, Evidenţa populaţiei, Ministerul Justiţiei, Registrul Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Registrul Auto Român). Acest proiect de lege va fi iniţiat până în luna decembrie şi va fi lansat în dezbatere publică.

Strategia Naţională de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007 include, ca obiectiv îmbunătăţirea dotărilor DIICOT şi DGCCO. Se au în vedere achiziţionarea de noi echipamente precum şi încadrarea de personal specializat în domeniul informatic, experţi, precum şi vorbitori ai limbilor turcă, arabă, chineză, rusă. Necesarul de buget estimat este de 565.500 de euro.

Va fi introdus un sistem securizat privind evidenţa şi circuitul documentelor, începând cu decembrie 2006. Bugetul estimat este de 10 milioane de euro, bani obţinuţi prin credite externe garantate.

Strategia cuprinde, de asemenea, măsuri privind eficientizarea activităţii de combatere a criminalităţii organizate. În acest sens, vor fi constituite echipe mixte şi permanente formate din specialişti ai poliţiei de frontieră şi ai autorităţii vamale, care să efectueze controale de specialitate asupra containerelor, mijloacelor de transport şi persoanelor suspecte.

Va fi compatibilizată baza de date privind falsul de moneda cu cea a EUROPOL, până la sfârşitul anului 2007.

Va fi îmbunătăţit schimbul de informaţii cu structurile similare din ţările vecine, precum şi cu structurile specializate ale Uniunii Europene. Vor fi implementate tehnologii moderne de control la punctele de frontieră pentru prevenirea introducerii şi tranzitării ilegale pe teritoriul României a bunurilor ilicite. Începând cu luna noiembrie se va proceda la reorganizarea structurilor operative ale poliţiei de frontieră şi ale autorităţii vamale în vederea creşterii capacităţii de control, specific la frontieră şi depistarea persoanelor şi drogurilor aflate în tranzit pe teritoriul României.

Potrivit actului normativ adoptat, Guvernul va fi instituţia responsabilă să asigure susţinerea financiară pentru derularea programelor şi realizarea.

Hotărârea adoptată de Guvern în şedinţa din 29 septembrie va modifica şi completa H.G. nr 2209/2004.

domeniu: 
categorie: