Strategia Naţională de Raţionalizare a Serviciilor Spitaliceşti

Dr. Ovidiu Brinzan, ministrul Sănătăţii a declarat astăzi, în cadrul seminarului-dezbatere 'Sănătatatea-strategia schimbării' că, la sfârşitul lunii aprilie a.c., va prezenta Guvernului 'Strategia Naţională de Raţionalizare a Serviciilor Spitaliceşti'. 'Aceasta strategie este cel mai important document la care se lucreaza in prezent in cadrul Ministerului Sanatatii. Strategia are drept scop imbunatatirea reala si substantiala a serviciilor spitalicesti si va conduce la extinderea serviciilor non-spitalicesti', adeclarat dr. Ovidiu Brinzan, ministrul Sanatatii.

Strategia Nationala de Rationalizare a Serviciilor Spitalicesti va avea 6 obiective majore:
- transferul serviciilor de ingrijiri de lunga durata (ingrijiri pentru cazuri sociale si pentru varstnici) din spitale catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale sii Familiei;
- extinderea serviciilor de asistenta primara, in special a ingrijirilor la domiciliu, atat in mediul urban cat si rural si integrarea asistentei primare si a medicinei de familie, serviciilor ambulatorii si serviciilor spitalicesti;
- crearea unui sector al serviciilor spitalicesti mai eficace si de inalta performanta (cum ar fi ingrijirile in ambulatoriile integrate ake spitalelor si chirurgia de zi);
- modernizarea sistemelor de management operational si management financiar si capacitate mai buna de realizare a reformei in sanatate;
- reducerea numarului internarilor si a duratei medii de spitalizare si cresterea ratei de ocupare a paturilor si a rezultatelor spitalului;
- inchiderea, transformarea sau restructurarea facilitatilor sau serviciilor de sanatate subutilizate in vederea realizarii de economii, pentru redistribuirea lor pentru noi prioritati de dezvolatre a serviciilor de sanatate.

De asemenea, ministrul Sanatatii va prezenta in aproximativ o luna si jumatate Executivului si Strategia de dezvoltare a sistemului sanitar pe o perioada de 5 ani, strategie care prezinta si un capitol de prognoza a acestui sector pe 10 ani.

Deja in Ministerul Sanatatii au fost finalizate o serie de strategii sectoriale, cum ar fi Strategia pentru combaterea HIV/SIDA si Strategia pentru Sanatate Publica. Aceasta din urma va fi supusa unei dezbateri publice luni, 5 aprilie a.c.

domeniu: