Strategie naţională în domeniul pescuitului cu bani de la UE

Administraţia Piscicolă din România va fi mai bine pregătită şi echipată pentru a adopta şi aplica setul de reglementări al Uniunii Europene pentru sectorul piscicol prin intermediul proiectului de înfrăţire instituţională, finanţat de UE cu 1.300.000 EURO, 'Consolidarea capacităţii României de restructurare a sectorului piscicol şi a acvaculturii', lansat astăzi la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. In plus faţă de acest proiect de înfrăţire instituţională, o componentă de investiţii de 200.000 EURO va finanţa achiziţionarea echipamentului de bază necesar pentru Administraţia Piscicolă din România pentru ca aceasta să-şi poată derula în condiţii optime activitatea sa de control şi inspecţie, la nivel central şi regional.

„Sperăm că acest proiect va da impulsul necesar pentru restructurarea sectorului piscicol şi al acvaculturii din România astfel încât acest sector să poată beneficia din plin de avantajele Politicii Comune din domeniul Pescuitului a Uniunii Europene. Restructurarea va avea ca efect şi crearea de condiţii pentru ca populaţia din zone cum este cea a Deltei Dunării să-şi poată construi un nivel de viaţă decent, bazat pe o utilizare corespunzătoare a resurselor piscicole”, a declarat Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România cu ocazia evenimentului.

Sectorul piscicol reprezintă principala sursă de venit pentru cei care trăiesc în zonele de pescuit. Totuşi, în România controlul activităţilor de pescuit în aceste zone este perceput ca fiind scăzut, neexistând nici un serviciu specializat în acest sens. Este de asemenea recunoscut că o administraţie piscicolă puternică şi o organizare profesională a sectorului sunt pre-condiţii pentru dezvoltarea acestuia.

Uniunea Europeană prin Politica Comună din domeniul Pescuitului a creat un Instrument Financiar special (pentru Orientarea Pescuitului - IFOP) pentru a orienta sprijinul către acest sector. In perspectiva aderării la Uniunea Europeană, România va avea posibilitatea să acceseze acest tip de finanţare, ca parte a fondurilor structurale.

O administrare eficientă a acestor fonduri depinde în România de existenţa unei strategii pentru sectorul piscicol. Punerea în practică a acestui proiect va contribui la elaborarea unei astfel de strategii. Aceasta va crea un cadru unitar pentru funcţionarea şi colaborarea instituţiilor implicate în acest domeniu şi va furniza baza legală pentru crearea unor noi structuri, cum ar fi Inspecţia Naţională de Pescuit şi Compania Naţională de Administrare a Fondului de Pescuit. In acelaşi timp, strategia va constitui baza pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare a pescuitului, acvaculturii şi a pieţei, precum şi pentru conectarea instituţiilor româneşti cu cele ale UE în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi date.

Acest proiect va contribui la alinierea completă a legislaţiei româneşti la acquis-ul comunitar, la proiectarea unei baze integrate de informaţii, la revizuirea sistemului de autorizare şi înregistrare, precum şi la îmbunătăţirea sistemului de control.

Acest proiect de înfrăţire instituţională beneficiază de cooperarea cu administraţia de resort din domeniul pescuitului din Spania, care va oferi o gamă largă de expertiză, pe termen scurt şi mediu. Un Consilier de Pre-aderare va coopera cu partenerii din administraţia românească pe întreaga durată a proiectului (24 luni). In cadrul proiectului vor fi de asemenea furnizate pregătire de specialitate şi vizite de studiu pentru experţii români, în special în ceea ce priveşte aspectele practice.

domeniu: 
categorie: 
Autor: