TransFonD - punte către piaţa plăţilor europene

TransFonD a încheiat cu Equens, unul dintre cei mai mari procesatori de plăţi din Europa, un acord de interoperabilitate ce va permite comunităţii bancare româneşti să ofere clienţilor săi servicii de plată facile în legătură cu alte bănci din spaţiul economic european.

Ca urmare a încheierii acestui acord, TransFonD şi Equens vor putea shimba reciproc fişiere SEPA Credit Transfer în numele propriilor comunităţi bancare într-o manieră sigură şi rapidă. Tranzacţiile dintre cele două sisteme de compensare vor fi schimbate prin intermediul reţelei SWIFT iar decontarea acestora se va realiza în sistemul TARGET2.

Începând cu anul 2012, odată cu intrarea în funcţiune a Sistemului SENT care va permite şi procesarea plaţilor în euro, clienţii băncilor din România (operatori de comerţ exterior) vor putea transmite către partenerii lor din Europa de Vest plăţi în euro în condiţii de maximă eficienţă în ceea ce priveşte timpul şi costul tranzacţiilor.

Acest parteneriat a fost stabilit în baza cadrului oferit de EACHA (Europen Automated Clearing House Association), organizaţie al cărei scop este asigurarea cadrului necesar interoperabilităţii tehnice între casele de compensare europene.

Razvan Faer, Șef al Departamentului de Strategie şi Marketing din cadrul TransFonD declara: "Parteneriatul dintre TransFonD şi Equens va da posibilitatea extinderii infrastructurii de plăţi din România şi va aduce valoare adăugată pentru clienţii săi, eliminând discontinuitatea existentă în prezent în fluxurile financiare între zonele din Europa de Est şi cele din Europa de Vest. Apariţia turbulenţelor financiare globale ne-a demonstrat în mod clar, printre altele, valoarea şi beneficiile unor parteneriate între instituţii care activează pe plan naţional sau internaţional. Suntem convinşi că parteneriatul între instituţiile noastre de plată va asigura interoperabilitate şi accesibilitate pentru băncile ambelor sisteme, în cel mai eficient mod”.

Michel Stuijt, General Manager al diviziei de Market Management în cadrul Equens declara: ”Considerăm de un real interes parteneriatul stabilit cu TransFonD. Acordăm proiectului SEPA cea mai mare importanţă şi confirmăm creşterea, în ultima perioadă, a tranzacţiilor SEPA. De aceea, Equens continuă demersul de extindere a propriei comunităţi şi de creştere a interoperabilităţii cu alte case de compensare din Europa şi nu numai. Conexiunea cu TransFonD este un pas important pentru Equens în vederea oferirii unei legături solide cu mediului financiar-bancar din România.”

Despre TransFonD

TransFonD este operator al Sistemului Electronic de Plăţi: administrator şi operator al sistemului SENT (casa de compensare automată), administrator tehnic şi operator al sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe baza brută în timp real), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României, operator tehnic al sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat).

În luna iulie 2009, TRANSFOND a fost primul furnizor autorizat de Servicii de Arhivare Electronică (e-Arhiv@) în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Începând cu data de 1 septembrie 2009 TRANSFOND a lansat Linia de Urgenţă pentru Carduri (LUC), serviciu destinat emitenţilor de carduri din România, ce pune la dispoziţia clienţilor instituţiilor înrolate, un număr unic de contact, disponibil 24/7/365, pentru blocarea cardurilor pierdute sau furate.

In 2010, TRANSFOND şi-a completat gama de servicii oferite prin adăugarea la acestea a Serviciului de Facturare Electronică (e-Factur@), pus la dispoziţia emitenţilor de facturi şi destinatarilor acestora.

Despre Equens

Equens este unul dintre cei mai mari procesatori de plăţi din Europa, un promotor de soluţii inovatoare în domeniul plăţilor şi cardurilor. Datorită unei palete extinse şi competitive de servicii, compania vine permanent în întâmpinarea necesităţilor şi solicitărilor pieţei europene de plăţi. Equens sprijină dezvoltarea zonei unice de plăţi în euro (SEPA) şi se dedică standardizării şi armonizării plăţilor la nivel european si global. Deţinând clienţi şi parteneri în numeroase ţări din Europa, Equens oferă acoperire pan-europeană în domeniul plăţilor, dispunând de centre în Olanda, Germania, Italia şi Finlanda.

Cu un volum de 9,4 miliarde de plăţi procesate şi 3,4 miliarde tranzacţii la POS şi ATM, Equens înglobează peste 12,5% din piaţa europeană de plăţi. Infrastructura de plăţi a Equens este conectată cu Deutsche Bundesbank (Germania), DIAS (Grecia), Iberpay (Spania), ICBPI/Banca d'Italia (Italia), KIR (Polonia), OeNB (Austria), SECB (Elveţia) and VocaLink (Marea Britanie).

domeniu: 
categorie: