TransFonD - la răscrucea drumurilor bancare!

Crearea în 2000, a TransFonD a însemnat un progres important în dinamismul şi rapiditatea cu care se efectuează operaţiunile bancare. După 10 ani de la înfiinţare, TransFonD este un jucător fără de care nu s-ar putea alcătui echipa. Interlocutorul nostru pe această temă este de Răzvan FAER, şeful Departamentului Strategie şi Marketing.

-Care credeţi că este rolul pe care-l joacă TransFonD în ansamblul sistemului bancar românesc? Ce îl face indispensabil bunului mers al activităţilor bancare?

-Prin poziționarea sa în centrul comunității financiar bancare din România, TransfonD și-a asumat un rol important în economia României, și anume acela de operator al Sistemului Electronic de Plăți interbancare (SEP). Practic, pentru orice plată interbancară efectuată pe teritoriul țării noastre, se transmite o instrucțiune electronică între instituțiile financiare participante (BNR, MFP, băncile comerciale) prin intermediul uneia dintre componentele Sistemului Electronic de Plăți, operate de către TransFonD.

Operaționalizarea SEP a reprezentat, în anul 2005, un important salt pentru infrastructura financiară locală în special și pentru economia românească, în general, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, s-a redus considerabil efortul depus și timpul de procesare al unei plăți interbancare: de la minim 2 zile pentru circuitele locale (ordine de plată) şi maxim 8 zile pentru circuitele naţionale (instrumente de debit) -- la transmiterea electronică între bănci în cursul aceleiași zile sau chiar instantanee, prin intermediul componentelor SEP.

De asemenea, este important de menționat faptul că automatizarea acestui tip de procese a dus la diminuarea posibilității apariției erorilor asociate intervenției umane.

Funcționarea la cele mai ridicate standarde a SEP, de la intrarea acestuia în producție, este expresia unei cooperări eficiente a specialiștilor companiei și a experților din domeniul bancar, a stabilității componentelor SEP, precum și a încrederii pe care sistemul a câștigat-o, atrăgând un număr însemnat de operațiuni cu numerar înspre circuitele bancare. Experiența și profesionalismul specialiștilor noștri au fost dovedite de-a lungul timpului prin oferirea de servicii cu un grad de disponibilitate menținut constant, încă de la intrarea în funcțiune a SEP, de aproape 100%.

-Un succint bilanţ al activităţii TransFonD, de la înfiinţarea sa, în 2000, ar jalona şi etapele parcurse. Care sunt acestea şi cum le-aţi defini?

-Înființarea TransFonD în anul 2000 a avut ca obiectiv principal crearea unui Sistem Electronic de Plăți interbancare care să vină în întâmpinarea nevoilor instituțiilor bancare din România de realizare/efectuare a plăților în timp redus și cu tarife scăzute. Aceste obiective au fost atinse cu succes: transmiterea interbancară a instrucţiunilor de plată se produce în aceeași zi, iar comisioanele percepute de noi pentru o plată de mică valoare în sistemul controlat și operat integral de TransFonD (Casa de Compensare Automată - SENT) au scăzut cu 77%, de la 2,2 RON, înainte de intrarea în funcțiune a sistemului electronic, la 0,51 RON în momentul actual, menținând un nivel de disponibilitate ridicat (99.98% pentru anul 2009 - SENT).

Cronologic, finalizarea și intrarea în producție a componentelor SEP s-au produs etapizat: în luna aprilie 2005 – sistemul ReGIS (Sistemul de decontare în timp real a plăţilor de mare valoare si/sau urgente), în luna mai 2005– Casa de Compensare Automată - SENT și în luna octombrie a aceluiași an – SaFIR (Sistemul de depozitare şi decontare al titlurilor de stat). Automatizarea procesării cecurilor, cambiilor și biletelor la ordin, un proiect nou, neinclus în cel inițial întrucât nu există standarde europene sau internaționale pentru aceste instrumente de plată, a fost finalizată ulterior, în anul 2008.

În iulie 2009, TransFonD a lansat serviciul de arhivare a documentelor în formă electronică – e-Arhiv@, dezvoltat în conformitate cu prevederile legii 135/2007- „Legea privind arhivarea documentelor în formă electronică”. Autorizarea centrelor de date şi acreditarea ca administrator de arhivă au fost obţinute în baza ordinelor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, nr. 521 şi 522 din 8 iulie 2009.

Iniţial, serviciul a fost dezvoltat din prisma nevoii de conformitate cu privire la arhivarea documentelor în formă electronică aferente SEP. Ulterior, serviciul a devenit disponibil tuturor membrilor comunităţii financiar bancare, acoperind arhivarea oricărui tip de document generat electronic, dar și simpla stocare a documentelor în formă electronică, în funcție de nevoile instituţiilor. În conformitate cu normele de aplicare a legii nr.135/2007, informaţiile generate electronic trebuie să fie păstrate conform legii sus menţionate pentru a-şi menţine valoarea juridică (documentele păstrate prin simpla „stocare” nu au valoare juridică).

Pentru băncile comerciale, accesul la arhivă poate fi asigurat prin TFDNet, reţeaua ultrasecurizată folosită deja pentru SEP.

Alt serviciu de referinţă, Linia de Urgenţă pentru Carduri, a fost dezvoltat la solicitarea APERO, și a fost lansat oficial în luna iulie 2010. Serviciul are un pronunţat caracter social având ca finalitate blocarea extrem de rapidă a cardurilor pierdute sau furate.

În 2010, TransFonD a finalizat serviciul de facturare electronică – e-Factur@, serviciu pus la dispoziția emitenților de facturi, băncilor şi celor care recepţionează facturi. Facturarea electronică vine în completarea unei game de instrumente deja utilizate în relaţiile de afaceri și, cu sprijinul TransFonD, înlesnește băncilor o diversificare a ofertei acestora către clienții de tip corporație și aliniază practicile din piața locală la tendințele europene deja consacrate.

-În ce măsură fenomenul crizei financiare globale şi efectele sale asupra pieţei româneşti, face necesare ajustări în modul de funcţionare al TransFonD? Care sunt acestea?

-Optimizarea prin automatizarea fluxurilor plăților interbancare în România a obligat TransFonD nu doar la investiții tehnologice, ci și la reorganizări profunde ale procedurilor și mecanismelor de lucru. Astfel, de la un sistem complet descentralizat care obliga TransFonD și comunitatea financiar-bancară să utilizeze minisisteme județene și rețele teritoriale consistente, noi am pus la punct un flux centralizat de lucru, prin care operațiunile interbancare se desfășoară exclusiv între centralele instituțiilor financiare participante. Pe cale de consecință, reducerea cu aproape 80 la sută a a tarifelor practicate de TransFonD a fost posibilă și datorită unei restructurări masive a societății, care, de la un personal total la centru și în teritoriu de peste 1000 de salariați, funcționează astăzi cu doar puțin peste 100 de specialiști.

Pe acest fundal, debutul crizei economice și financiare de la finele lui 2008 s-a intersectat la TransFonD și cu finalul unui proces profund de transformare internă, parcurs cu tenacitate în intervalul 2003 – 2008 (ușor contraciclic în anii de expansiune economică), care i-a permis să reziste ulterior reducerii inerente a volumului de plăți procesate generate de criză, ba mai mult, chiar să mai reducă ușor tarifele pentru serviciile prestate, în dificilii ani 2009 și 2010.

Sistemul Electronic de Plăţi, în componenta sa care acoperă 90 la sută din totalul plăților interbancare, respectiv casa de compensare automată SENT, va cunoaşte o necesară modernizare prin alinierea la standardele echivalente SEPA (Single Euro Payment Area) pentru plățile în monedă națională, precum și prin punerea la dispoziția participanților a unui sistem de plăți în euro, menit să înlesnească acestora atât pregătirea pentru adoptarea monedei europene, cât și lărgirea gamei de servicii puse la dispoziția clientelei nebancare.

-Ce servicii specifice pune la dispoziţie clienţilor săi TransFonD în această etapă?

-Strategia de dezvoltare a TransFonD are la bază diversificarea serviciilor prestate, construirea unei serii noi de servicii din gama e-Business, care să vină în întâmpinarea nevoilor clienților noștri din sectorul financiar.

În contextul crizei economice actuale ce se manifestă atât la nivel global cât și pe plan național, atât serviciul de facturare electronica e-Factur@, cât şi serviciul de arhivare a documentelor în formă electronică e-Arhiv@, au menirea să îmbunătățească fluxurile interne ale utilizatorilor/clienților, prin automatizarea proceselor, rezultând o reducere substanțială a costurilor de operare.

În mod concret, propria experiență ne-a demonstrat cât de laborioase şi costisitoare (în termeni de timp, resurse umane, tehnologice, etc.) sunt eforturile de edificare a unei arhive de uz intern pentru documentele electronice. Prin externalizarea acestui serviciu, atât corporaţiile cât şi participanții la Sistemul Electronic de Plăţi (instituţiile financiare) au o opțiune sigură şi avantajoasă de a rezolva problema arhivării oricărui tip de documente proprii în format electronic original, în regim de outsourcing, la TransFonD (cu deplina respectare a legislaţiei în vigoare).

De asemenea, pornind de la nevoia de reducere a timpilor de livrare a unei facturi și de diminuare a costurilor de procesare ce stau în spatele acestui ciclu, TransFonD a dezvoltat serviciul e-Factur@. Serviciul s-a integrat organic în gama serviciilor oferite de TransFonD, având în vedere că orice plată (core business-ul TransFonD) este rezultatul unei solicitări de efectuare a plății în cauză (factura, în cazul de față).

Facturarea electronică, conform principiilor SEPA, este primul dintr-o serie de servicii cu valoare adăugată față de serviciile de plăți, pus la dispoziția băncilor și altor membri ai sistemului financiar. Băncile vor utiliza acest serviciu, pentru a furniza, alături de alte componente din gama corporate banking, o serie de facilități agenților economici emitenți de facturi.

Este un serviciu de un real interes atât prin prisma eficientizării proceselor de emitere, arhivare, livrare a facturilor, cât și a reducerii substanțiale a costurilor, precum și a creării premizelor pentru îmbunătățirea proceselor de cash collection.

Companiile care optează pentru serviciile de facturare electronică oferite de bănci în colaborare cu TransFonD, vor fi comisionate în funcție de volumele de facturi procesate (emise, transmise și arhivate). Comparativ cu fluxurile presupuse de facturarea clasică pe suport hârtie, costurile fluxurilor de facturare electronică sunt cu mult reduse, în condițiile unei depline respectări a cadrului legal în vigoare.

Linia de Urgenţă pentru Carduri este serviciul care, pus la dispoziţia emitenţilor de carduri, se dovedeşte de un real folos posesorului de carduri care se confruntă cu situaţia pierderii sau furtului acestora (avantajul clientului final este reţinerea şi apelarea unui singur număr de telefon de telefon pentru toate cardurile emise de instituţiile înrolate în sistem).(Octavian Andronic, AMOS NEWS)

domeniu: 
categorie: