Transportul în comun în noaptea de Anul Nou

Program special al mijloacelor de transport în comun de suprafaţă pentru noaptea de Anul Nou.

În vederea asigurării transportului călătorilor în noaptea de Anul Nou (31.12.2007/01.01.2008), între orele 23:30-05:30 mijloacele de transport programate pe liniile  5, 7, 16, 20, 27, 32, 34, 41, 44, 45, 76, 85, 93, 104, 117, 123, 131, 137, 168, 178, 311, 313, 323, 331, 368, 385, 634 si 667 vor circula din 30 în 30 de minute.

Liniile de tramvaie (5, 7, 16, 20, 27, 32, 34, 41, 44, 45), vor funcţiona pe traseele de bază, astfel:

Linia 5 va funcţiona între Şos. Bucureşti-Ploieşti şi P-ţa Sf. Gheorghe.
Linia 7 va funcţiona între CFR Progresul şi Pţa Unirii.
Linia 16 va funcţiona între Platforma Pipera şi P-ţa Sf. Gheorghe.
Linia 20 va funcţiona între Laromet şi Calea Plevnei.
Linia 27 va funcţiona între Complex RATB Titan şi P-ţa Unirii.
Linia 32 va funcţiona între Depoul Alexandria şi P-ţa Unirii.
Linia  34 va funcţiona între Granitul şi Sura Mare.
Linia 41 va funcţiona între Ghencea şi P-ţa Presei Libere.
Linia 45 va funcţiona între Mezeş şi Gara de Nord.

Liniile de troleibuze (76, 85 si 93), vor funcţiona pe traseele de baza, astfel:

Linia 76 va funcţiona între P-ţa Sudului şi P-ţa Reşita.
Linia 85 va funcţiona între Cart. Baicului şi Gara de Nord.
Linia 93 va funcţiona între Valea Ialomiţei şi Gara de Nord.

Liniile de autobuze (104, 117, 123, 131, 137, 168, 178, 311, 313, 323, 331, 368, 385, 634 si 667) vor funcţiona pe următoarele trasee:

Linia 104 va funcţiona pe un traseu scurtat între Stad. Naţional Lia Manoliu şi P-ţa Unirii.
Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între Str. Bacău (Cart. Sălaj) şi P-ţa Sf. Vineri.
Linia 123 va funcţiona pe un traseu scurtat între CET Sud Vitan şi P-ţa Unirii.
Linia 131 va funcţiona pe traseul de baza între Aeroportul Băneasa si P-ţa Romana.
Linia 137 va funcţiona pe un traseu prelungit de la intersectia Str. C.A. Rosetti/Bd. G-ral Gh. Magheru, pe Bd. G-ral Gh. Magheru pana la P-ţa Romana cu intoarcere prin Bd. G-ral Gh. Magheru, Bd. N. Balcescu, P-ţa Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul de baza. 
Linia 168 va funcţiona pe traseul de baza între Valea Argesului si P-ţa Romana.
Linia 178 va funcţiona pe traseul de baza între Master SA si Sala Palatului.
Linia 311 va funcţiona pe un traseu prelungit de la P-ţa C. A. Rosetti, pe Bd. Carol I,           P-ţa Universitatii, Bd. I. C. Bratianu pana la P-ţa Unirii.
Linia 313 va funcţiona pe traseul de baza între Bd. Al. Obregia si P-ţa Sf. Vineri.
Linia 323 va funcţiona pe un traseu modificat de la intersectia Cal. Şerban Voda/Bd. D.Cantemir, pe Bd. D. Cantemir până la P-ţa Unirii.
Linia 331 va funcţiona pe traseul de baza între Cart. Damaroaia si P-ţa Romana.
Linia 368 va funcţiona pe traseul de baza între Valea Oltului si P-ţa Romana.
Linia 385 va funcţiona pana la P-ţa Sf. Vineri, modificată pe sensul spre Sf. Vineri din Splaiul Independenţei  prin Aleea III, Aleea II, Bd I.C. Bratianu, Bd. C. Coposu,  apoi traseul de baza.
Linia 634 va funcţiona pe traseul de bază între Şos, Pantelimon şi Str. Fluviului (Gara Basarab).
Linia 667 va funcţiona pe un traseu prelungit de la P-ţa C. A. Rosetti pe Bd. Carol I, P-ţa Universităţii, Bd. I. C. Bratianu până la P-ţa Unirii.

domeniu: 
categorie: