Triplă aniversare pentru ONU pe 24 octombrie

În fiecare an, pe 24 octombrie, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite(ONU) aniversează pe 24 octombrie: "Ziua Naţiunilor Unite", "Ziua mondială pentru dezvoltare informaţională" şi debutul "Săptămânii dezarmării"

Statele membre ale ONU aniversează - marţi - Ziua Naţiunilor Unite, comunitatea internaţională marcând astfel ratificarea, în 1945, a Cartei care a stat la baza înfiinţării şi funcţionării Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Organizaţia Naţiunilor Unite, în cei 61 de ani scurşi de la înfiinţarea sa, şi-a diversificat continuu sfera activităţilor, cu respectarea principiilor Cartei adoptată în 1945. A ajuns astăzi să gestioneze o gama extrem de variată de domenii, printre care se numără: problematica economică, cea social-umanitară, cea a drepturilor omului şi operaţiunile de pace.

Odată cu noul mileniu, Organizaţia a trebuit să facă faţă unor noi şi extrem complexe provocări, care definesc şi decurg din contextul actual al globalizării şi nu numai. Preocupările organizaţiei vizează cu prioritate reacţia la noile ameninţăi la adresa păcii şi securităţii, în care se evidenţiază în mod deosebit prevenirea şi combaterea terorismului, încălcarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă, lupta împotriva flagelului HIV/SIDA etc.

Încă din 14 decembrie 1955, România a devenit membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ţara noastră a contribuit activ la demersurile vizând consolidarea rolului ONU în gestionarea colectivă a relaţiilor internaţionale, precum şi la adaptarea organizaţiei la realităţile contemporane.

Tot pe 24 octombrie este şi "Ziua mondială pentru dezvoltare informaţională" proclamată de Adunarea Generală a ONU în 1972, pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra problemelor legate de dezvoltare şi asupra nevoii de a facilita comunicarea internaţională pentru rezolvarea acestor probleme (rezoluţia 3038 - XXVII).

Adunarea a stabilit că Ziua trebuie să coincidă cu "Ziua Naţiunilor Unite", dar şi cu data adoptării, în 1970, a "Strategiei internaţionale de dezvoltare pentru cel de-al doilea Deceniu de dezvoltare ONU".

Considerentul este acela că printr-o mai bună răspândire a informaţiei, cât şi prin mobilizarea opiniei publice, în mod special a tinerilor, se vor înţelege mai bine problemele legate de dezvoltare, promovându-se astfel cooperarea internaţională pentru dezvoltare.

Totodată, din 24 octombrie sărbătorim şi "Săptămâna dezarmării", care începe în ziua intrării în vigoare a Cartei ONU. Se sărbătoreşte, de asemenea, anual şi a fost instituită prin hotărârea primei sesiuni speciale a Adunării Generale a ONU consacrate dezarmării, din 1978.

(sursa informaţiilor: Ministerul Afacerilor Externe al României)

domeniu: 
categorie: