Ultimele lucrări de modernizare a cartierului Giuleşti-Sârbi au fost finalizate

La cererea expresă a Primarului Sectorului 6, Cristian Constantin Poteraş, care a decis urgentarea finalizării ultimelor lucrări de modernizare a cartierului Giuleşti-Sârbi, la sfârşitul lunii noiembrie 2011, acestea au fost gata de recepţionare.

Astfel, la data de 14 decembrie a.c., a avut loc recepţia la terminarea ultimelor lucrări la Staţia de Pompare Ape Pluviale şi a celor de extindere a reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi drumuri a nouă străzi din Giuleşti-Sârbi: Podul Dâmboviţei, Podul Cristinei, Podul Ursului, Podul Pitarului, Drumul la Chiajna, str. Luncii, Istmului, Fântâna Oilor, Fântâna Domnească. Aceasta a fost cea de-a treia etapă de derulare a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzilor din Giuleşti-Sârbi.
           
În Giuleşti-Sârbi au fost reabilitate în totalitate 34 de străzi, asta reprezentând: introducere reţele canalizare, alimentare cu apă, staţii de pompare a apelor menajere şi pluviale şi drumuri.
Lucrările au fost executate în trei etape, în primele două etape au fost finalizate străzile:
 
Etapa 1 – 8 străzi: Bozilor, Bunicuţei, Cărămidăriei, Cetatea Ciceiului, Cucuruzului, Fumureni, Podul Ilfovăţului, Sadinei –ramura I şi II –recepţia finală în decembrie 2011.
 
Etapa 2 - 17 străzi: Calea Giuleşti, Cotul Siretului, Entuziasmului, Giuleşti Sărindari, Ilovăţ, Intrarea Cărămidăriei, Intrarea Constelaţiei, Intrarea Duşului, Intrarea Răsadniţei, Intrarea Sculptorilor, Marin Calciu, Podul Dâmboviţei, Podul Lacului, Poiana Lacului, Răsadniţei, Sadinei –tronson III, Sculptorilor – recepţionate în anul 2010. 
Toate lucrările executate în Giuleşti-Sârbi fac parte din obiectivul de investiţii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe majore în sistemul de canalizare şi alimentare cu apă în Municipiul Bucureşti –inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent sectoarelor 1 şi 6”
Reabilitarea cartierului Giuleşti-Sârbi a reprezentat o componentă principală a programului de modernizare şi de dezvoltare socio-economică a sectorului, propus de primarul Cristian Poteraş. Edilul Sectorului 6 a promovat în permanenţă necesitatea tratării unitare a  problemelor cu care se confruntau cetăţenii acestui cartier. În acest scop au fost identificate, după o atentă monitorizare, deficienţele acestei zone, şi anume :
Ø     Aşezarea într-o zonă depresionară, cu risc crescut de inundabilitate pe un sol argilos;
Ø     Sistemul de drenaj natural aproape inexistent;
Ø     Amenajarea canalului râului Damboviţa, care traversează tangenţial zona, nu a fost terminată;
Ø     infrastructura slab dezvoltată:
§        Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare nu acoperea nici jumătate din zonă;
§        Trama stradală care lăsa mult de dorit;
§        Probleme de mediu legate şi de situarea în zona inundabilă a gropii ecologice Chiajna;
Concret, în Giuleşti-Sârbi au fost reabilitate 34 de străzi, au fost construite şi amenajate patru staţii de pompare a apelor menajere şi pluviale, au fost  introduse reţele de alimentare cu apă (12 km), reţele de canalizare (19 km), drenaje (1.237 m), a fost refăcut sistemul rutier pe o suprafaţă de 70.000 mp, şi au fost amenajate trotuare pe o suprafaţă de 20.000 mp.
Conducerea Primăriei Sectorului 6 are în vedere încheierea unui contract cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) care să se ocupe de descărcarea prin pompare a zonelor depresionare ale polderului Giuleşti-Sârbi, pentru a evita inundarea întregului cartier.

 

domeniu: 
categorie: