Un chirias evacuat refuza sa-si plateasca intretinerea

Primarul Sectorului 6, Dan Alexandru Darabont, ia in calcul evacuarea acestui chirias restantier Conform O.U.G. nr. 83/2001, Consiliul Local Sector 6 a primit in administrare de la Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat un imobil cu trei camere, situat pe Bd. Magheru nr.24, incepand cu data de 14 iunie 2001, pe o perioada de doi ani .

Articolul trei al ordonantei precizeaza ca acest imobil poate fi repartizat cu destinatia de locuinta sociala familiilor care au fost evacuate ca urmare a prevederilor legale referitoare la retrocedarea imobilelor.

Toate persoanele evacuate din imobilele retrocedate au fost verificate si se afla in evidenta Primariei Capitalei in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nr 188/23.10.1997.

Prin adresa nr. 283/ 17.07.2001, Primaria Municipiului Bucuresti a transmis lista cuprinzand nominalizarea familiilor si persoanelor evacuate din imobilele retrocedate aflate in evidentele sale, cu ordinea de prioritate aprobata de HCGMB 52/2001. Pe aceasta lista erau trei familii din sectroul 6 in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

Prima familie a primit apartamentul cu destinatia de locuinta sociala.

Persoana pe numele careia a fost incheiat contractul de inchiriere lucra ca lacatus la CET SUD si avea in vara anului 2001 un salariu net lunar de 8 mil. lei .

Din cauza faptului ca acesta nu si-a platit pana in prezent cotele aferente platii intretinerii (in primele 6 luni avea o datorie de 16 mil. de lei) , primarul Sectorului 6, Dan Alexandru Darabont va analiza cazul acesta, mergand pana la a propune Consiliului Local evacuarea.

domeniu: 
categorie: