Uniunea Europeană sprijină implementarea sistemului EURODAC în România

În cadrul Convenţiei de Twinning RO 02/IB/JH/02 ,,Continuarea dezvoltării practicii legislative şi a cadrului instituţional în domeniul azilului şi refugiaţilor”, convenţie încheiată între România, Germania şi Grecia, Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor îi revine sarcina de a transpune în practică obiectivele acestui program. În perioada 29-30 martie a.c., are loc la Centrul de Informare al Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti un seminar cu tema ,,Implementarea sistemului EURODAC în România” care urmăreşte elaborarea unui plan de acţiune în acest sens.

Sistemul EURODAC este sistemul central european de stocare a amprentelor solicitanţilor de azil în vederea aplicării regulamentului Dublin II, regulament care stabileşte ţara europeană responsabilă cu procesarea unei cereri de azil.

Organizatorul seminarului este Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Printre participanţii la seminar se regăsesc experţi din statele membre ale Uniunii Europene, experţi ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai autorităţilor române.

domeniu: 
categorie: