Valori ale culturii naţionale - 109 ani de la naşterea lui Nae Ionescu

Nicolae C. Ionescu (mai cunoscut ca Nae Ionescu) (n. 4 iunie stil vechi/16 iunie 1890 - d. 15 martie 1940 ) a fost  filozof, logician, pedagog şi jurnalist.

Orientarea sa filozofică a fost numită trăirism. A ştiut să adune în jurul său şi să eleveze o pleiadă de membri ai generaţiei de aur interbelice a literaturii şi gândirii româneşti ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran,Vasile Moisescu, George Murnu etc. Este pentru scurtă vreme profesor, apoi director la Liceul militar Mânăstirea Dealu pentru ca, în acelaşi an, să fie numit asistent la catedra de Logică şi Teoria cunoaşterii a profesorului Constantin Rădulescu-Motru. Nae Ionescu îşi inaugurează activitatea universitară cu lecţia Funcţiunea epistemologică a iubirii.
Le-a fost profesor universitar lui Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran, Jeni Acterian, Mircea Vulcănescu, Constantin Floruetc. Între 1911-1916, în calitate de colaborator şi apoi de redactor la Noua Revistă Română, condusă de Constantin Rădulescu-Motru, publică mai multe articole şi cronici. În perioada 1919-1925, colaborează cu numeroase articole la revista Ideea europeană (director: Constantin Rădulescu Motru), alături de Tudor Vianu, Octav Onicescu, Dimitrie Gusti, Ştefan Neniţescu, Emanoil Bucuţa, Cora Irineu, Mircea Florian.
În 1922, publică în Gazeta Matematică studiul Comentarii la un caz de intranzienţă a conceptelor matematice, pentru care obţine Premiul de filosofie matematică, în anul 1923.Din mai 1926 Nae Ionescu conduce ziarul Cuvântul, la care a colaborat şi grupul de talente adunate în jurul său: Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran etc.

 

domeniu: 
categorie: