Valori ale culturii naţionale: 36 de ani de la moartea lui Marţian Negrea

Şi-a început studiile muzicale la Sibiu (1910-1914), continuându-le la Viena (1918-1921) cu muzicianul de origine română Eusebie Mandicevschi şi cu Franz Schmidt. La Viena a luat contact cu marea tradiţie muzicală germană, dar şi cu tendinţele postromantice ale vremii, care i-au influenţat din plin limbajul armonic.
Întors în ţară, Marţian Negrea a ocupat în cursul anilor mai multe posturi de profesor la Conservatoarele din Cluj, unde a predat teoria formelor muzicale şi a instrumentelor, contrapunct, muzică de cameră, (1921-1941) şi Bucureşti (1941-1963).
Prima publicare a zece piese în caracter românesc extrase din Codex Caioni a fost făcută de compozitorul Marţian Negrea într-unul din studiile sale.
Creaţia sa muzicală, deşi nu prea numeroasă, cuprinde toate genurile.

domeniu: 
categorie: