Valori ale culturii naţionale: Nicolae Filimon - 190 de ani de la naştere

Nicolae Filimon a fost un prozator român, faimos pentru că l-a creat pe Dinu Păturică, eroul primului nostru roman realist românesc, un arivist din stirpea lui Julien Sorel. De asemenea, autor de nuvele romantice şi realist-satirice şi primul critic muzical român. A scris un jurnal de călătorii pe Dunăre, şi prin Occident, în Ungaria, Austria şi Italia. Cea mai importantă operă a sa este romanul Ciocoii vechi şi noi, apărută în 1863. Romanul este o frescă a societăţii româneşti la începutul secolului XIX. Înainte de a se impune ca scriitor, Nicolae Filimon a desfăşurat o bogată activitate publicistică prin cronicile muzicale şi teatrale publicate, începând cu anul 1857, în ziarul Naţionalul. După cum mărturiseşte Ion Ghica în „Scrisori către Vasile Alecsandri”, Nicolae Filimon "critica fără patimă, fără interes, fără venin; critica ca să îndrepte, iar nu pentru ca să descurajeze; articolii lui erau plini de învăţătură şi de poveţe bune şi folositoare; scopul lui era sa îndemne pe artişti şi sa formeze gustul publicului”.
În urma unei excursii întreprinse în Europa, în anul 1858, a publicat, foiletoanele intitulate, „Trei luni în străinătate”, tipărite apoi în volum, în anul 1860, sub titlul „Escursiuni în Germania Meridională”. În acest memorial de călătorie au fost incluse şi nuvelele: „Friedrich Staaps sau atentatul de la Schonbrun în contra vieţii lui Napoleon. În anul 1861, în Revista Carpaţilor apare nuvela „Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahala”. Cu această nuvelă Filimon face un pas important în direcţia desprinderii de clişeele romantice şi creării unei opere realiste.
Romanul „Ciocoii vechi şi noi”, apărut mai întâi in Revista Română în anii 1862 - 1863, iar în volum în anul 1863, este primul nostru roman de valoare, cel dintâi roman tipologic şi de evocare a epocii de la sfârşitul domniilor fanariote.

domeniu: 
categorie: