Vânzare prin licitaţie la SC COMAT NEAMŢ

Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, Sucursala Regională Nord - Est a oferit la vânzare prin licitaţie cu oferta în plic un număr de 240.196 acţiuni, reprezentând 69,97 % din capitalul social al S.C. COMAT NEAMŢ S.A. Piatra Neamţ.
Termenul limită până la care investitorii interesaţi pot depune oferte este 25 iulie a.c., urmând ca verificarea şi analizarea Documentelor de participare să se facă până în data de 26 iulie a.c.

La societatea nemţeană mai deţin acţiuni SIF Moldova – 0,01 %, PAS Comat – 19,99 % şi alţi acţionari – 10,03 %. Obiectul principal de activitate al S.C. COMAT NEAMŢ S.A. Piatra Neamţ este comercializarea de materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble şi alte produse industriale.

domeniu: 
categorie: 
Autor: