Verificări complexe a activităţii de desfacere a produselor agro-alimentare în Piatra Neamţ

Ieri, în Piaţa Centrală din Piatra Neamţ a avut loc prima serie de verificări complexe a activităţii de desfacere a produselor agro-alimentare, desfăşurată din ordinul prefectului Ioan Munteanu. Verificările au fost efectuate de reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare Neamţ, Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, Garzii Financiare, Serviciului Judeţean de Metrologie Legală, Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspectoratului de Poliţie al judeţului Neamţ. La faţa locului a fost prezent şi domnul prefect Ioan Munteanu care a subliniat încă de la început că scopul principal al acestor acţiuni de control concertate este siguranţa alimentară a cetăţeanului.

Prezentăm constatările fiecăreia dintre instituţiile de control:

Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor

Au fost verificate toate persoanele fizice care comercializau băuturi alcoolice „vrac” - persoane din Republica Moldova, din judeţul Vrancea sau din Neamţ. S-a constatat că aceştia nu deţineau documente legale cu care să justifice provenienţa produselor (certificat de producător, sau aveau certificatul nevizat pe anul 2004), nu aveau documente care să ateste calitatea băuturilor, ambalajele PET nu erau igienizate, erau deformate, refolosite. Consumatorii nu erau informaţi cu privire la sortimentele de vin şi preţul pe unitatea de măsură.

Inspectorii OPC au prelevat eşantioane în vederea analizelor de laborator, urmând ca în funcţie de rezultate să se aplice măsurile legale. De asemenea, au dispus oprirea temporară de la comercializare a întregii cantităţi de băuturi alcoolice supuse efectuării analizelor de laborator, au confiscat cantitatea de 280 l vin şi 10 l ţuică, de provenienţă necunoscută, care au fost predate Direcţiei Finanţelor
Publice la depozitul de predare confiscate prin procesul verbal nr. 2586 din 30.03.2004.

Inspectorii OPC au aplicat 4 amenzi contravenţionale în valoare totală de 20 de milioane de lei.

De asemenea, au mai fost verificate 2 module de comercializare a pâinii ce aparţin SC „Dominique” SRL Piatra Neamţ, la care s-au constatat: lipsa documentelor de certificare a calităţii, depozitarea şi expunerea produselor de panificaţie şi a pâinii în condiţii necorespunzătoare, navetele fiind aşezate direct pe paviment. Personalul vânzător nu poartă echipament de protecţie, nu prezintă carnet de sănătate în care să fie înscrise rezultatele medicale obligatorii. Personalul care
serveşte la unul din module a spus că nu este angajat al SC „Dominique” SRL Piatra Neamţ, nu a oferit nici o informaţie cu privire la produsele comercializate, nu cunoştea condiţiile în care trebuie comercializate aceste produse.

Ca urmare, inspectorii OPC i-au invitat pe administratorul SC „Dominique” SRL Piatra Neamţ şi pe producătorul şi administratorul SC „Liciu Pan Prod” SRL la sediul OPC Neamţ pentru comunicarea măsurilor legale stabilite.

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Neamţ Inspectorii au controlat aparatele de cântărit din halele de carne, sectorul brânzeturi şi parţial sectorul de legume – fructe din hala centrală şi zona de intrare dinspre garaje. Ei au constatat că nu toţi
agenţii economici au putut prezenta Buletine de verificare metrologică pentru aparate de cântărit cu funcţionare neautomată utilizate, determinarea legalităţii făcându-se prin aplicarea marcajului metrologic pe mijlocul de măsurare respectiv. Inspectorii au ridicat 5 aparate de cântărit cu funcţionare neautomată la care s-a constatat că aspectul exterior nu este corespunzător sau la care marcajul metrologic aplicat nu a putut fi identificat.

S-au sigilat două aparate de cântărit cu funcţionare neautomată, pentru a se împiedica utilizarea acestora, deoarece s-a constatat neintegritatea sigiliilor.

Inspectorii au înmânat 6 invitaţii la sediul Serviciului de Metrologie, pentru a li se aplica celor în cauză măsurile legale.

Garda Financiară

Comisarii Gărzii Financiare au controlat ieri, în piaţa centrală, 13 agenţi economici şi au constatat 9 contravenţii, din care 3 au fost sancţionate cu avertisment verbal, iar 6 cu amenzi astfel:

- 11 milioane lei - valoarea amenzilor aplicate pentru nereguli legate de documentele de aprovizionare;
- 23 milioane lei – pentru nereguli în utilizarea aparatelor electronice fiscale;
- 2.676.000 lei - pentru mărfuri fără documente justificative de provenienţă.

Dintre agenţii economici sancţionaţi, Garda Financiară i-a menţionat pe: SC Azo SRL Tg. Neamţ, SC COLNEA NICURINA SRL Piatra Neamţ, SC DORIEM COM SRL Piatra Neamţ şi PF Noghi Piatra Neamţ.

Direcţia de Sănătate Publică

Inspectorii au verificat condiţiile igienico-sanitare de desfacere, modul de expunere a produselor, termenul de valabilitate, modul de păstrare a mărfurilor, avizul Ministerului Sănătăţii pentru vopselele de ouă, actele societăţii, provenienţa produselor şi certificatele de calitate, controlul medica periodic al personalului angajat.

Au fost aplicate 6 sancţiuni, în valoare de 35 milioane lei, la următoarele unităţi:

- patiserie aparţinând de SC PALINA COM SRL pentru neefectuarea operaţiunilor de curăţenie a suprafeţelor în magazia de materii prime şi în alte spaţii de lucru – amenda 10 milioane lei;
- magazin de desfacere aparţinând de PF Agavriloie pentru neefectuarea controlului medical periodic – 5 milioane lei;
- Pavel Viorica – magazin desfacere aparţinând de SC Nefmar pentru neefectuarea controlului medical periodic – 5 milioane lei;
- modul de desfacere a produselor alimentare aparţinând de PF Popa Sorin pentru neefectuarea controlului medical periodic şi deficienţe de expunere a mărfii – amendă 5 milioane lei;
- modul de desfacere produse alimentare aparţinând de PF Ştalan Cristinel pentru neefectuarea controlului medical periodic şi deficienţe de expunere a mărfii – amenda 5 milioane de lei

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Neamţ

Cadrele de poliţie au verificat respectarea regulilor generale de comerţ, ocazie cu care au verificat 32 de agenţi economici, 26 de producători agricoli, au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 13,2 milioane lei şi au confiscat 85 kg carne în valoare de 8,5 milioane lei, 350 litri vin în valoare de 14 milioane
lei, 20 litri ţuică în valoare de 2 milioane lei.

Direcţia Sanitară Veterinară

Inspectorii DSV au verificat sectorul de desfacere a cărnii destinat producătorilor particulari, cel de desfacere a laptelui şi produselor lactate destinat producătorilor particulari precum şi 8 unităţi comerciale ce funcţionează în spaţii închiriate de la SC Urban SA.

S-au constatat:

_ neasigurarea, lipsa de dotare şi întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor destinate desfacerii de produse de origine animală de către producătorii particulari (cele existente nu corespund cerinţelor actuale)
- nerespectarea cerinţelor veterinare obligatorii de către producătorii particulari care desfac carne în piaţă (mijloace de transport necorespunzătoare, sacrificare de animate în locuri neautorizate, nerespectarea cerinţelor de igienă);
- punerea în consum public - de către diverşi producători particulari - de lapte manipulat în condiţii improprii şi livrat în ambalaje neigienice;
- punerea în vânzare a ouălor fără a fi examinate ovoscopic de către personalul veterinar;
- necorelarea cantităţilor de produse de origine animală din magazinele alimentare din piaţă cu posibilităţile de depozitare şi expunere;
- comercializarea de pulpe vrac contrar Ordinului MAAP nr. 206/2002;

Inspectorii DSV au luat următoarele măsuri:

- Sancţionarea contravenţională cu câte 10 milioane de lei, conform HG nr. 1247 din 2002 a următorilor: SC Medasimpex SRL, SC Autocif SRL, SC Romsad SRL, SC Cornea Nicurina SRL, SC Monavig SRL.
- Confiscări de produse alimentare de origine animală:
- 20 kg carne de miel de la producători particulari;
- 50 ouă de la producători particulari;
- 30 l lapte de la producători particulari. Valoarea totală a confiscărilor este de 2,6 milioane lei.

- Au fost sancţionate cu avertisment conform OG nr 2/2001 3 unităţi comerciale: SC Nefmar SRL, SC Daeva SRL şi SC Azo SRL.

După cum a precizat domnul prefect Ioan Munteanu astfel de controale vor avea loc până în ziua sărbătorii de Paşte în toate pieţele, târgurile şi oboarele din judeţ.

domeniu: