Vernisajul expoziţiei de artă contemporană 'Nimic important, e doar artă'

Miercuri, 5 Mai, la ora 18.00 - la Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi, va avea loc vernisajul expoziţiei de artă contemporană “Nimic important, e doar artă”.

Curator Monika Szewczyk (Galeria Arsena³ din Bia³ystok).

Expoziţia va fi deschisă publicului până la 5.06.

Vernisajul va avea loc în prezenţa curatoarei.

O expoziţie despre modul în care arta reacţionează la indiferenţa presei, la pierderea autorităţii sale în rândul publicului, la problema care se pune tot mai acut: mai are arta vreo utilitate? Mai este ea necesară? Şi dacă da, cum? Între artişii expuşi: /Laura Pawela, Julita Wójcik, Oskar Dawicki, Anna Molska, Rados³aw Szlaga, Izabela Gustowska, Magisters, Joanna Rajkowska, Rafa³ Bujnowski, Zbigniew Libera, Sêdzia G³ówny, Ma³gorzata Jab³oñska, Azorro, Agnieszka Polska, Zuzanna Janin, Pawe³ Susid, Vesna Bukovec/ ş.a Vernisajul va avea loc în prezenţa curatoarei.

domeniu: 
categorie: