Veteranii şi invalizii de război din sectorul 6 primesc despăgubiri băneşti

Conform tabelului înaintat de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război - filiala Sectorului 6, 881 de veterani de război şi urmaşii acestora domiciliaţi în
Sectorul 6 au dreptul la despăgubiri băneşti conform Legii nr. 44/1994 modificată prin Legea 167/2002 şi a regulamentului de aplicare aprobat prin H.G. nr.
1217/2003. La Primaria Sectorului 6, au fost depuse pana in prezent 500 de cereri si au fost inaintate catre Prefectura Municipiului Bucuresti un numar de 443 de dosare, validate ulterior in totalitate.

Veteranii si invalizii de razboi, vaduvele si urmasii directi ai acestora vor primi ca despagubire 15.640.000 lei pe hectarul de teren la care au dreptul, dupa caz, conform H.G. 1301/19 august 2004. Plata se va efectua prin mandat postal, imediat ce Prefectura Municipiului Bucuresti a primit declaratia prin care veteranii fac dovada ca nu au fost despagubiti, iar dosarul le este validat.

Astfel, Primaria Sectorului 6 va inainta Prefecturii Municipiului Bucuresti, incepand cu data de 11.10.2004, un numar de 124 de declaratii, urmand ca alte 28 de declaratii de despagubire sa ia drumul Prefecturii in cursul aceleiasi saptamani. Veteranii si invalizii de razboi din Sectorul 6 care se incadreaza in prevederile actelor normative mai sus mentionate se pot adresa pentru informatii
suplimentare la Primaria Sectorului 6, in zilele de marti si miercuri intre orele 9:00-12:30 si joi intre orele 13:00-16:00, la Serviciul Cadastru, camera 1, etaj 3, telefon 212.63.24-28 interior 301.

domeniu: