Vizita reprezentanţilor UNESCO la Sibiu

UNESCOLa Sibiu, marţi şi miercuri a fost prezent Werner Desimpelaere, expert ICOMOS (Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor), într-o vizită de evaluare privind dosarul de candidatură depus de Sibiu pentru includerea centrului istoric al oraşului în patrimoniul mondial, patronat de UNESCO. Werner Desimpelaere a vizitat Sibiul pentru a verifica stadiul lucrărilor desfăşurate în aria protejată a centrului istoric şi conformitatea lucrărilor executate de municipalitate cu documentaţia inclusă în dosarul depus.

În cadrul aceastei vizite Desimpelaere s-a întâlnit cu primarul Sibiului Klaus Johannis, comisarul guvernamental pentru programul Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 - Sergiu Nistor, şi cu autorii dosarului de candidatură depus de către municipiul Sibiu.

La cele două întâlniri de lucru au participat şi reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii, ai Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patromoniu Cultural Naţional, Arhitectul Şef al Municipiului Sibiu, reprezentanţi ai Biroului de Urmărire şi planificare a Oraşului Istoric şi a Monumentelor din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

În cadrul întâlnirilor de lucru au fost purtate discuţii cu privire la dosarul de candidatură, elemente legate de şantierele deschise în zona centrului istoric. Participanţii la întrunire au dezbătut programul de management al centrului istoric condus de municipalitatea sibiană în colaborare cu GTZ precum şi cu privire la justificarea zonei care protejează aria centrului istoric. La întâlnire a fost expusă şi legislaţia în domeniu precum şi o serie de planuri urbanistice zonale care au legătură cu zona centrului istoric, în special planurile urbanistice zonale pentru Piaţa Gării şi Piaţa Unirii, două dintre punctele de intrare în aria protejată.

Această vizită se constituie ca o etapă obligatorie în procesul de evaluare a dosarului depus. Dosarul de candidatură pentru includerea centrului istoric al municipiului Sibiu în patrimoniul UNESCO a fost înaintat Direcţiei Monumente Istorice şi Muzee din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor în mai 2004, Ministerul Culturii şi Cultelor transmiţând acest dosar către organismele UNESCO abilitate în vederea evaluării acestuia.

Municipalitatea sibiană a demarat procedurile în vederea includerii "Ansamblului Pieţelor Istorice ale Sibiului" în lista patrimoniului mondial patronat de UNESCO în anul 2004. Centrul istoric al Sibiului a avut privilegiul să fie cuprins pe listele Monumentelor Istorice din România încă din anul 1950, ca Zonă Protejată, tot cuprinsul ariei cetăţii, cu cele patru incinte fortificate, cu oraşul de jos şi platforma oraşului de sus, inclusiv cu o arie de protecţie în jurul acestui nucleu, în suprafaţă totală de aproximativ 80 de hectare.

domeniu: 
categorie: