Vizita în România a Înaltului Comisar Adjunct ONU pentru refugiaţi

Înaltul Comisar Adjunct ONU pentru Refugiaţi, Wendy Chamberlin, s-a întâlnit luni, 29 martie, cu Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, George Ciamba. În cadrul întrevederii, interlocutorii au trecut în revistă posibilitatea întăririi cooperării între România şi ICNUR, prin proiecte concrete, având în vedere
parteneriatul tradiţional existent, poziţia geografică a ţării noastre pe traseele migraţioniste est - vest, cele mai dinamice pe continentul european, cât şi proximitatea cu aria de instabilitate din spaţiul ex-iugoslav. Un alt subiect de interes abordat în cadrul întrevederii a reflectat preocuparea ţării noastre de a derula proiecte regionale pe problematica refugiaţilor. În acest context, a fost evidenţiată capacitatea României de a gestiona astfel de programe regionale, făcându-se referire la rezultatele obţinute de centrul SECI pentru
combaterea criminalităţii transfrontaliere, discutându-se şi aspecte legate de problema traficului de fiinţe umane.

W. Chamberlin a mulţumit României pentru efectuarea primei contribuţii voluntare la bugetul Înaltului Comisariat. Aceasta demonstrează că România nu mai este un stat primitor, ci un stat donator.

Reamintim că în perioada 28 – 31 martie, are loc, la Bucureşti, prima vizită în străinătate a Înaltului Comisar Adjunct ONU pentru Refugiaţi, de la preluare acestei funcţii, în ianuarie 2004. Programul cuprinde o serie de întâlniri cu oficiali ai Preşedinţiei şi Guvernului României.

Doamna W. Chamberlin a preluat funcţia de ICNUR adjunct în ianuarie 2004, venind de pe postul de Administrator Asistent în cadrul USAID, unde a fost responsabilă pentru Asia şi Orientul Apropiat. Are o experienţă de 28 de ani în serviciul diplomatic SUA, perioada în care a ocupat şi funcţiile de Ambasador în Laos şi Pakistan.

domeniu: 
categorie: