Ziua Constituţiei României

Legea fundamentală a statului a fost adoptată în 1991, printr-un referendum naţional. Nu este singura constituţie pe care a avut-o ţara noastră. Prima a fost adoptată secolul 19, în 1866. A doua a fost promulgată după Unirea Transilvaniei cu România.

Aceasta a fost precedată de altele trei, care au fost emise de către sistemul comunist. Adoptarea actulalei Constituţii nu poate fi disociată de Revoluţia din decembrie 1989. Fără acele evenimente nu s-ar fi putut înscrie ca o nouă pagină a istoriei constituţionale a României.

"Ziua Constituţiei României" a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1995, ca urmare a unei hotărâri a Parlamentului (la 8.XII.1991 a avut loc referendumul naţional prin care s-a aprobat Constituţia postcomunistă a României, adoptată de Adunarea Constituantă la 21.XI.1991).

Constituţia României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor şi autorităţile publice fundamentale.

Actuala formă a Constituţiei a intrat în vigoare pe 29 Octombrie 2003 şi a fost adoptată în urma unui referendum naţional, care a avut loc pe 18 şi 19 Octombrie 2003.

Pe 1 Iulie 1866 a fost adoptată prima Constituţie a României. După extinderea teritoriului naţional în 1918, o nouă constituţie a fost aprobată pe 29 Martie 1923. În perioada comunistă Constituţia a fost modificată de mai multe ori, în 1948, 1952 şi 1965. După Revoluţia din 1989, o nouă Constituţie a fost adoptată în 1991.

Sursa: Wikipedia

domeniu: 
categorie: