Ziua Independenţei Poloniei

Polonia, oficial Republica Poloneză, este o ţară din Europa Centrală, care se învecinează cu Germania la vest, Cehia şi Slovacia la sud, Ucraina şi Belarus la est, şi Lituania, Rusia şi Marea Baltică la nord. Are de asemenea o frontieră maritimă cu Danemarca şi Suedia. Întreaga suprafaţă a Poloniei este de 312.683 km², situând acest stat pe poziţia 69 în lume din punct de vedere al suprafeţei.

Polonia are o populaţie de 38,1 milioane de locuitori, concentraţi principal în oraşe şi municipii mai mari, precum capitala istorică – Cracovia, şi cea actuală – Varşovia.

Primul stat polonez a fost creat în anul 966. Teritoriul său a fost similar cu limitele actuale ale ţării. În anul 1025, Polonia a devenit regat şi în 1569 a cimentat o asociaţie de lungă durată cu Marele Ducat Lituanian prin unire formând Republica Celor Două Naţiuni. Republica a fost desfiinţată în 1795. Polonia şi-a recăpătat independenţa în 1918 după Primul Război Mondial, dar şi-a pierdut-o din nou în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, fiind ocupată de forţele Germaniei Naziste şi Uniunii Sovietice, după 1945 devenind un stat comunist aflat sub controlul fostei Uniuni Sovietice.

 

La data de 23 august 1939 Germania nazistă şi Uniunea Sovietică au semnat pactul Ribbentrop-Molotov, care a conţinut şi punctul secret privind împărţirea Poloniei în două zone de control: cea germană şi cea sovietică. Pe 1 septembrie 1939 Adolf Hitler a comandat trupelor sale să intre în Polonia. La început, au fost atacate cetăţi în Gdañsk (Westerplatte) şi Wieluñ. Pe 17 septembrie şi trupele sovietice au atacat statul, bucurându-se de suportul populaţiei de origine bielorusă şi ucraineană. Guvernul polonez a scăpat refugiindu-se în România şi apoi în Franţa. Când Germania a atacat şi Uniunea Sovietică, întreaga suprafaţă a statului a fost ocupată de forţe armate germane

În anul 1989, dominaţia comunistă a fost răsturnată şi Polonia a devenit ceea ce este neoficial denumit „A treia Republică Poloneză”. Astăzi, este al şaselea stat după populaţie în Uniunea Europeană. Este o republică compusă din şaisprezece voievodate (województwo). Polonia este membră a NATO, o­nU, OECD şi a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

După căderea comunismului, Polonia, precum alte state ale Europei Centrale, s-a transformat în republică democratică, şi precum vecinii săi, s-a confruntat cu probleme economice şi cu inflaţia. În 2007 este clasificată drept stat în curs de dezvoltare. În 1999 a devenit membru al NATO şi în 2004 — al Uniunii Europene. În 2007 Polonia a intrat în spaţiul Schengen.

Puterea executivă este reprezentată în Polonia prin Preşedinte (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) şi Consiliul Miniştrilor (Rada Ministrów). Preşedintele este ales prin vot universal pentru un mandat de 5 de ani. Pentru a câştiga alegerile, un candidat trebuie să obţină o majoritate simplă (mai mult de 50%). Poate deţine această funcţie maxim 10 de ani (două mandate).

Preşedintele actual al Poloniei este Bronislaw Komorowski.

Conform Constituţiei, Preşedintele este reprezentantul suprem al statului în relaţiile interne şi externe, este comandantul Forţelor armate ale Republicii Poloneze, garantează inviolabilitatea şi indivizibilitatea teritorului statal, precum şi respectarea Constituţiei. Principalele sale atribuţii sunt: promulgarea legilor acceptate de Parlament, ratificarea tratatelor internaţionale, numirea judecătorilor, acordarea cetăţeniei sau folosirea dreptului de clemenţă.

Scurt istoric al relaţiilor diplomatice bilaterale

Relaţiile diplomatice au fost stabilite, la nivel de reprezentanţă provizorie, la 9 februarie 1919. La 31 mai 1919, relaţiile au fost ridicate la nivel de legaţie. La 31 mai 1938, misiunile diplomatice au fost ridicate la rang de ambasadă. La 28 octombrie 1940, relaţiile diplomatice au fost suspendate, fiind reluate în 1945.

După redobândirea independenţei de stat a Poloniei, cele două ţări au încheiat, în 1921, un Tratat de alianţă care cuprindea şi clauze militare. La 26 ianuarie 1949 a fost semnat un tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală, reînnoit la 12 noiembrie 1970.

Reprezentare:

Ambasade

Ambasada României în Polonia
Ambasada Poloniei în România

Consulate onorifice ale României

Gdynia
Katowice
Poznan
Bialzstok
La sfârşitul anului 2008, a fost aprobată înfiinţarea Consultatului General al României la Cracovia.

Relaţiile politice

 

La 7 octombrie 2009, România şi Republica Polonă au ridicat relaţiile bilaterale la stadiul de Parteneriat Strategic, prin semnare de către cei doi preşedinţi a unei Declaraţii Comune în acest sens.

Obiectivul general în relaţia bilaterală cu R. Polonă îl reprezintă consolidarea calitativă a cooperării în toate domeniile de interes, care să conducă la un parteneriat autentic, cu puternice componente politice şi economice, în cadrul UE şi NATO, bazat pe varietatea de interese comune ale celor două state.

Atenţie prioritară va fi acordată intensificării, în continuare, a dialogului politic bilateral la cel mai înalt nivel.

Agenda contactelor bilaterale la nivel înalt

La nivel de Preşedinte

Vizite oficiale

În România: 1996, 1999, 2003, 2007, 2009;
În Polonia: 1995, 1997, 2001, 2009.
Întrevederi în marja unor reuniuni multilaterale

2002 (Varşovia), 2005 (Bruxelles), 2005 (Varşovia), 2006 (Riga), 2007 (Vilnius), 2008 (Bucureşti).
La nivel de prim-ministru

În România: 1994, 2004;
În Polonia: 1998, 2002.
Întrevederi în marja unor reuniuni multilaterale

2005 (Madrid), 2005 (Bruxelles), 2009 (Cracovia).
La nivelul MAE

În România: 1993, 1997, 1998, 2005
În Polonia: 1991, 1994, 1999, 2001, 2004, 2008, 2009.
Relaţiile economice

Schimburile comerciale ale României cu Republica Polonă se derulează în baza Tratatului de Aderare, semnat la 25 aprilie 2005, cu respectarea principiilor instituite de regulile pieţei interne comunitare şi cele ale politicii comerciale comune a Uniunii Europene.

La 30 septembrie 2009, volumul schimburilor reciproce de mărfuri a atins 1434,54 milioane euro, cu o reducere de -29,13% faţă de septembrie 2008, exporturile ridicându-se la 440,65 milioane euro, scăderea în cazul acestora fiind de -14,58%; importurile s-au redus şi ele cu -34,10%, valoarea lor fiind de 993,89 milioane euro. Deficitul comercial al României pe aceasta relaţie a fost de -553,24 milioane euro. Polonia ocupă locul 8 în totalul schimburilor comerciale ale României.

Evoluţia schimburilor comerciale a fost crescătoare, în perioada 2002 – 2008 volumul total al schimburilor majorându-se de aproximativ 5,5 ori, din care: exporturile de cca. 5,9 ori, iar importurile au crescut de cca 5,2 ori.

La 30 noiembrie 2009, investiţiile polone în România se ridică la aproximativ 76,7 milioane euro, ocupând locul 26 în rândul statelor investitoare în România.

Principalele investiţii polone in România:

achiziţionarea a 99,9 % din pachetul de acţiuni a firmei Diana Forest de către Grupul polon Barlinek, care devine, astfel, unul dintre cei mai importanţi producători din România de panouri de lemn, uşi şi parchet triplu-stratificat;
achiziţia de câtre Grupul polon MASPEX a 80 % din acţiunile producătorului de paste făinoase AMOS, Oradea;
creşterea participării capitalului social al Macon SA Deva, al cărei proprietar este Entreprise Investors Polonia şi achiziţia de noi unităţi pentru producerea de materiale de construcţii.
Cooperarea sectorială

Relaţii culturale-ştiinţifice

La 5 martie 2009, a fost semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind funcţionarea Institutului Cultural Româna de la Varşovia şi a Institutului polonez din Bucureşti. 

În octombrie 2007, a fost semnat Acordul de Colaborare Culturală dintre România şi Polonia, de asemenea Acordul Interguvernamental privind colaborarea dintre Institutele Culturale din cele două ţări.

Din octombrie 2006, la Varşovia funcţionează Institutul Cultural Român.

Învăţământul

Cooperarea în domeniul învăţământului se desfăşoară în bune condiţii, concretizându-se în schimburi de persoane pentru stagii de specializare, acordarea reciprocă de locuri la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie, participarea la olimpiade şi concursuri şcolare organizate în cele două state, funcţionarea de lectorate, după cum urmează: în România - 3 lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie polonă la Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; în reciprocitate, în Polonia – 2 lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie română la Universitatea Jagellonă din Cracovia şi Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan.

Comunitatea românească din Polonia

În Polonia se află în calitate de rezidenţi circa 350 de persoane de origine română sau provenind din familii mixte româno-poloneze, care au emigrat din România. Comunitatea este bine integrată în societatea poloneză. Asociaţiile româneşti din Polonia sunt: Societatea Polono - Română (Cracovia), Prietenia Polono – Română (Katowice), Comunitatea Bucovineană (Zielona Gora) şi Asociaţia de Prietenie Polono – Română (Wroclaw).

Comunitatea poloneză din România

Conform datelor Comisiei Naţionale pentru Statistică (1992), în România trăiesc 4.247 de polonezi (reprezentând 0,02% din populaţie), răspândiţi pe tot teritoriul tarii. Cei mai mulţi locuiesc in judeţul Suceava (2.778), în localităţi ca Soloneţul Nou, Cacica, Poiana Micului, Plesa, Bulai, dar şi în Bucureşti (355), judeţul Hunedoara (248) sau Timiş (107). Conducerea Uniunii Polonezilor din România "Dom Polski" declară că numărul etnicilor polonezi este mai mare, circa 10.000 de persoane, dar din diferite motive, unii dintre ei se declara de naţionalitate română.

Uniunea "Dom Polski", care are sediul central la Suceava şi filiale în Bucureşti, Constanţa, Iaşi etc., editează din 1991 revista lunară bilingvă "Polonus" care pe lângă informaţii din viata comunităţilor oferă date despre cultura si istoria polonezilor. "Dom Polski" organizează anual, in luna septembrie, "Zilele culturii poloneze" care cuprind simpozioane ştiinţifice, expoziţii artistice, spectacole folclorice.

Pentru sprijinirea studierii limbii polone ca limbă maternă, s-a creat posibilitatea angajării unor cadre didactice din Polonia, care să predea în România etnicilor poloni. Astfel, în anul şcolar 2009 – 2010, 4 profesori polonezi vor preda limba polonă în unităţi şcolare din Judeţul Suceava.

Accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii în Polonia

Începând cu data de 01.01.2007, şi cetăţenii români şi bulgari au deplin acces pe piaţa de muncă poloneză, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de obţinere a permisiunii de muncă a străinului pe teritoriul Republicii Polone.

Ambasadorul României în Polonia: Gheorghe Predescu

Ambasadorul Poloniei în România: Wojciech Zajaczkowski

domeniu: 
categorie: