Ziua masteratelor la Facultatea de Litere

Facultatea de Litere organizează joi, 4 iunie, o prezentare a programelor universitare de masterat pentru anul academic viitor. Manifestarea se adresează studenţilor aflaţi în ultimul an de studeii de licenţă precum şi absolvenţilor de facultate.

Evenimentul va cuprinde prezentări detaliate ale celor 11 programe de masterat acreditate, cu durata de 2 ani. În ofertă sunt incluse masterate didactice şi de cercetare, care asigură o pregătire dublată de o formare de specialitate prin stagii de practică.

Programele de masterat ale Facultăţii de Litere vizează patru domenii ştiinţifice : filologie (Studii Literare Româneşti, Studii Avansate în Lingvistică, Teoria Literaturii şi Literatura Comparată, Teoria şi Practica Editării, Didactici ale Disciplinelor Filologice), studii culturale (Etnologie, Antropologie Culturală şi Folclor, Cultura şi Politica în Context European şi International, Cultură şi Civilizaţie Ebraică), ştiinţele comunicării (Modele de Comunicare şi Relaţii Publice, Consultanţă şi Expertiză în Publicitate, Gestionarea Informaţiei în Societatea Contemporană).

Studenţii au posibilitatea, pe parcursul celor doi ani, să participe la activităţi ştiinţifice şi culturale, precum şi să aplice pentru burse în străinătate prin acorduri între universităţi.

domeniu: 
categorie: 
Autor: