Ziua Naţională a Egiptului

În secolul XIX apar, în lumea arabă, mişcări politice pentru afirmarea identităţii proprii, sub influenţa abordării romantice a istoriei. Începe 'renaşterea (Al-Nahda) arabă', caracterizată, în esenţă, de revitalizarea patrimoniului islamic din perioada de glorie a califatului arab, pe de-o parte, şi de încercările de modernizare a islamului, pe de alta.

Deschiderea canalului Suez (1869) consacră rolul geostrategic al Egiptului. Disputa dintre Imperiul Britanic, Imperiul Otoman şi Franţa pentru controlul noului drum spre Asia se încheie odată cu instaurarea protectoratului britanic la începutul primului război mondial (1914).

Afirmarea principiului naţiunilor conduce la proclamarea independenţei formale a Egiptului faţă de Imperiul Britanic (1922); Egiptul este proclamat regat, sub conducerea regelui Fouad, urmat de fiul său, regele Farouk (1936-1952). Marea Britanie menţine controlul militar şi economic asupra Egiptului în toată această perioadă.

La 23 iulie 1952, puterea este preluată de „Ofiţerii Liberi”, o grupare militară condusă (formal) de generalul Naguib, înlocuit la scurt timp de Gamal Abdel Nasser. În 1953, Egiptul este proclamat republică, condus de un Consiliu Revoluţionar, sub preşedinţia lui Nasser.

Localizare: în nord-estul Africii şi sud-vestul Asiei. Cea mai mare parte se află în Africa, dar partea de est, peninsula Sinai, este considerată ca parte a Asiei. Este delimitată de Marea Mediterană la nord, Fâşia Gaza, Israel şi Marea Roşie la est, Sudan la sud şi Libia la vest.

Suprafaţă: 1.001.450 km pătraţi

Populaţie: 73,7 milioane locuitori (2005), din datele oficiale egiptene, din care 55 % sub 25 de ani. Majoritatea populaţiei trăieşte în Valea şi Delta Nilului.

Capitala: Cairo (zona metropolitana are peste 20 milioane locuitori). Cel de-al doilea oraş ca mărime este Alexandria.

Împărţire administrativă: 26 de guvernorate

Monedă naţională: lira egipteană

Limbă oficială: araba

Religii: musulmani sunniţi (circa 90 %), creştini (10 % dintre care circa 9% aparţin Bisericii Copte).

Forma de guvernământ: republică parlamentară

Situaţia internă

Şeful statului: După demisia preşedintelui Hosni Mubarak de la conducerea statului (11 februarie 2011), intevenită ca urmare a revoltelor populare izbucnite la 25 ianuarie 2011, o comisie condusă de ministrul apărării, mareşalul Mohamed Hussein Tantawi, intitulată Consiliul Suprem al Forţelor Armate (CSFA), a preluat conducerea ţării.

Prim-ministru: Essam Sharaf (din 3 martie 2011)

Ministrul Afacerilor Externe: Nabil El-Arabi (din 6 martie 2011)

Parlamentul egiptean: bicameral

Adunarea Poporului (Maglis El-Shaab)

Adunarea Consultativă (Maglis El-Shura)

În ziua de 13 februarie 2011 Consiliul Suprem al Forţelor Armate a anunţat dizolvarea Adunării Poporului şi a Adunării Consultative. Următoarele alegeri parlamentare sunt prevăzute pentru luna septembrie 2011.

Simboluri naţionale:

Ziua naţională: 23 iulie, aniversarea revoluţiei antimonarhice din 1952.

Drapel: trei dungi dispuse orizontal de culoare: roşie, alb şi negru; în centru se află vulturul lui Saladin purtând un scut şi o bandă cu numele în arabă al ţării

România şi Egipt au stabilit relaţii diplomatice la rang de agenţie diplomatică şi consulat general , în aprilie 1906.

Ambasadorul României la Cairo este domnul Gheorghe Dumitru (prezentarea scrisorilor de acreditare a avut loc la data de 3 iulie 2006).

Ambasadorul Egiptului în România este doamna Sanaa Esmail Atallah (din 7 octombrie 2008).

Relaţii politice 

Vizite la nivel înalt:

La Bucureşti : în 1994, 2001 şi 2004;
La Cairo : în 1995, 2002 şi 2007.
Vizite la nivel de prim ministru :

La Bucureşti : în anul 2003;
La Cairo: în anul 2001.
Vizite la nivel de ministru de externe:

În Egipt : în 1990, 1994, 2000, 2001 şi 2002 în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2007
La Bucureşti : în 2001 şi 2004.
Consultări pe linia MAE: (la nivel de secretar de stat)

La Bucureşti : în 2001, 2002, 2004 şi mai 2010.
La Cairo : în 2001, 2003, 2005 şi 2008.
Vizite la nivel parlamentar:

În România : Preşedintele Adunării Poporului din Egipt (1994, 1995, 2005); preşedintele Consiliului Consultativ (Shoura) în octombrie 1994 şi iunie 1999, o delegaţie a Comisiei de Politică Externă a Adunării Consultative (Majlis Al-Shoura) în iunie 1999.

În Egipt : Preşedintele Camerei Deputaţilor (2003); Preşedintele Senatului (1994); o delegaţie a Comisiei de Politică Externă a Senatului (1998).

Alte vizite :

În România : miniştrii egipteni ai administraţiei (1994); economiei şi comerţului (1995); comerţului (1996); planificării şi cooperării internaţionale (2000); informaţiilor (2001); comerţului interior şi al aprovizionării (2002); ministrul comerţului exterior, ministrul comerţului interior şi al aprovizionării, ministrul sănătăţii şi familiei, ministrul petrolului şi ministrul de stat pentru afaceri externe şi cooperare internaţională (2003), ministrul petrolului (octombrie 2004). La Conferinţa la nivel înalt pentru Francofonie de la Bucureşti (27 – 29 septembrie 2006) a participat o delegaţie egipteană condusă de doamna Fayeza Abulnaga, ministrul cooperării internaţionale;

În Egipt : miniştrii români ai mediului (1992, 2003 şi 2006), de interne (1993), lucrărilor publice (1994), agriculturii şi alimentaţiei (1994 şi 2001), ministrul comerţului (1995, 1996, 1997, 1998), ministrul apărării naţionale (1999), ministrul industriei şi comerţului (2001), ministrul industriei şi resurselor (2002), ministrul economiei şi comerţului (2004 şi 2006), ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului (2002, 2004), ministrul economiei şi finanţelor (aprilie 2008); ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor (2008). 
Principalele produse care au făcut obiectul schimburilor comerciale:

la export: tractoare, piese de schimb auto, echipamente, utilaje şi piese de schimb pentru industria cimentului şi sectorul petrolier, locomotive, componente pentru vagoane de calatori, material rulant, lemn şi produse din lemn, deşeuri metalice, rulmenţi, motoare electrice şi aparataj de joasă tensiune, geamuri şi articole de sticlărie, hârtie şi cartoane, materiale plastice, produse chimice, uleiuri minerale, articole din cauciuc, fibre şi fire sintetice;
la import: petrol (până în anul 1997, inclusiv în contul creanţelor României), bumbac, piei şi semifabricate din piele, in, orez, medicamente, detergenţi şi produse cosmetice, legume şi fructe, articole din ceramică, obiecte sanitare, bunuri de consum s.a.
Cadrul juridic 

Documente ratificate:

Acord între Guvernul României şi Guvernul R.A. Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Cairo, la 21 februarie 2007, în baza căruia a fost instituit Noul Comitet Mixt Româno-Egiptean pentru cooperare Economică şi Tehnică;
Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 24 noiembrie 1994 şi Protocol Adiţional de amendare a unor prevederi ale acestui acord, semnat la Cairo, la 21 februarie 2007;
Convenţia privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Bucureşti, la 13 iulie 1979;
Documente încheiate, în perioada 1992-2007, la nivelul unor ministere şi organizaţii neguvernamentale:
Acord privind transporturile maritime, semnat la Cairo, la 16 octombrie 2002;
Acord de cooperare între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Îmbunătăţirilor Funciare din Egipt, semnat la 28 iunie 2001;
Acord între Guvernul României şi Guvernul R. A. Egipt, privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti, la 3 decembrie 2003;
Acord de cooperare în domeniul turismului, între Guvernul României şi Guvernul R.A. Egipt, semnat la Cairo, la data de 2 septembrie 1992;
Acord între Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din România şi Ministerul Cercetãrii Ştiinţifice din R.A. Egipt, semnat la Bucureşti, la 23 aprilie 1994;
Acord privind transporturile aeriene civile semnat la Cairo, în anul 1997;
Memorandum de înţelegere între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Petrolului din RA Egipt privind cooperarea în domeniul petrolului, gazului şi produselor petrochimice, semnat la Cairo la 16 octombrie 2002;
Protocoale I şi II între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al României şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Resurselor de Apă din Egipt, semnate la Cairo, la 17 mai 1994 şi, respectiv, la Bucureşti la 14 ianuarie 1995; Protocol dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Forţei de Muncă şi Angajării din R.A. Egipt, semnat la Cairo, la 13 noiembrie 1995;
Convenţie de colaborare între Confederaţia Naţională a Patronatului din România şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA), semnată la Bucureşti, la 25 octombrie 1994;
Acord de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ a Guvernoratului Giza, Egipt, semnat la Cairo, la 12 aprilie 1995;
Acord de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ Alexandria, Egipt, semnat la 28 mai 1996;
Acord de colaborare între Centrul Român de Comerţ Exterior şi Centrul pentru Promovarea Exporturilor din R.A. Egipt, semnat la Cairo, în iunie 1997;
Acord de cooperare între ANEIR-Centrul pentru Promovarea Comerţului Exterior şi Egyptian Businessmen Association (EBA), semnat la Cairo la 29 martie 2001.
Memorandum de colaborare între Centrul Român de Comerţ Exterior şi Egyptian International Trade Point, semnat la Cairo, la 23 septembrie 2003;
Memorandum de cooperare în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti, la 28 septembrie 2004, între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor din Egipt.
Programul de Cooperare între Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS) şi Autoritatea Generală pentru Investiţii şi Zone Libere (GAFI), semnat la Cairo, la 21 februarie 2007.
Relaţii culturale 

În 1978 a fost semnat Acordul de Colaborare în Domeniile Învăţământului, Ştiinţei şi Culturii între România şi Egipt, pus în aplicare prin intermediul Protocoalelor Executive, cu valabilitate de 2 ani.

Relaţii consulare 

Cetăţenii români, titulari de paşapoarte turistice, au nevoie de viză pentru a călători în Egipt; se poate obţine de la Ambasada R.A. Egipt la Bucureşti.

Ambasadorul României în Egipt este Gheorghe Dumitru

Ambasadorul Egiptului în România este Sanaa Esmail Atallah Esmail

domeniu: 
categorie: