Ziua Naţionala a Pakistanului

Pakistanul este aşezat în Asia de Sud, în bazinul fluviului Ind se învecinează cu Afganistanul în nord-vest, China în nord, cu India la est, Iran la vest şi are ieşire la Marea Arabiei în sud. Capitala Pakistanului este oraşul Islamabad.

Pe teritoriul Pakistanului a înflorit civilizaţia Indusului (mileniul III î. Hr.); în jurul anului 1500 î. Hr, aici vin triburile indo-europene. Succesiv teritoriul este stăpânit de: perşi, Alexandru cel Mare (327 î.Hr.-325 î.Hr.); în secolele IV-III î.Hr. face parte din Imperiul Maurya; în secolele IV-V din Imperiul Gupta; secolele XVI-XIX din Imperiul Marilor Moguli; în secolele XIX-XX ţine de colonia britanică India. În 1947, această colonie devine dominion şi se împarte în Uniunea indiană (cu populatie hindusă) şi Pakistanul (cu populatie musulmană). În 1947, Pakistanul îşi procalmă independenţa în cadrul Commonwealth-ului. În 1947-1949, conflict între India şi Pakistan în problenma Kaşmirului. În 1956 se proclamă Republica Islamică Pakistan (o federaţie din două provincii care o compun). În 1958, se instaurează legea marţială. În 1962 se adoptă o Constituţie nouă, regim de tip prezidenţial. În 1965, un nou război indo-pakistanez. În 1966, Pakistaul Oriental îşi cere autonomia; în 1971, secesiunea se realizează şi ia naştere statul Bangladesh, pe care India intervine militar să îl susţină. Între 1971-1977, Ali Bhutto pune în practică un socialism islamic şi naţionalizează agricultura, băncile; se iese din Commonwealth şi din SEATO (pact militar); începe o agitaţie de tip religios-conservator. În 1977, lovitură de stat militară; Ali Bhutto este executat (1979). Se instaurează legea islamică. În 1986, legea marţială este ridicată. Conflictul dintre fundamentalişti şi adepţii unui liberalism se acutizează. În 1990, alianţa democratică islamică câştigă alegerile anticipate. În 1993, o nouă criză politică. După alegeri legislative anticipate, Benazir Bhutto revine ca şef al guvernului. Statul: este republică prezidenţială, potrivit Constituţiei din 1973 (reactualizată în 1985). Puterea legislativă este exercitată de preşedinte şi de Legislatura Federală (Parlamentul compus din Senat şi Adunarea Naţională); cea executivă dintr-un cabinet numit de Adunarea Naţională.

 

Zona Himalayei se prelungeşte în Pakistan prin Munţii Hindukush cu vf. Tirich Mir (7.700 m) în N. In V, Belucistanul, o prelungire a marelui platou iranian ce se continuă în Pakistan sub forma unor podişuri şi înălţimi semiaride, cu altitudinea de 3.000 m. În E, valea fluviului Indus, o câmpie sub 200 m. În E, o parte din Deşertul Thar pe care îl împarte cu India. Indusul (3.180 km) are un bazin fluvial important pentru irigaţii. Afluenţii Indusului izvorăsc din Himalaya: Sutlej, Chenab, Jelub, Beas, Rabi. Zonă denumită Pundjab. În S, unde se varsă Indusul, se formează o deltă întinsă, numită Sind. Reţeaua fluvială se completează cu o reţea fluvială de canale de irigare, printre cele mai vechi şi mai întinsedin lume.

Tropicală aridă. Temp. medie anuală 26 °C şi 4 °C pe platouri; 31 °C şi 17 °C pe câmpie. Precipitaţiile: 250 mm/an la Qetta; 510 mm/an în câmpie; 1.020 mm/an în munţi

Păduri cca. 3%; mai ales în munţii din N; vegetaţie stepică pe valea Indusului; vegetaţie xerofită în deşert.

Populatia este formată din pakistanezi (indo-arieni); punjabi, urdu, sindhi, pushtu, baluchi. Concentrarea populaţiei în câmpia fertilă a fluviului Indus şi în partea de E a bazinului său. Rata natalităţii: 37‰; a mortalităţii: 7,8‰. Populatia urbană: 34%.

Economia în curs de dezvoltare, bazată pe agricultura intens irigată în Câmpia Indusului. Se cultivă: grâu, orez, mei, orz, bumbac (export), iută, in, ricin, ceai, seminţe oleaginoase, susan. Creşterea animalelor: bovine, babuline, ovine, asini, cămile (cu resursele: lână, piei). Resurse minerale: cărbune, petrol (Dhulian, Balkassar, Khaur), gaze naturale, crom, sare. Industria textilă (bumbac, iută, lână) ateliere de cale ferată, materiale electrice, con¬strucţii şi reparaţii navale (Karachi), îngrăşăminte chimice, ciment.

Relaţii bilaterale România - Pakistan

Relaţiile politico-diplomatice

România şi Republica Islamică Pakistan au stabilit relaţii diplomatice la 15 octombrie 1964, la nivel de ambasadă.

Însărcinatul cu afaceri a.i. al României în Republica Islamică Pakistan este domnul Bogdan TRIFU.

România un Consulat general onorific la Karachi (consul onorific: domnul Ahsan Mukhtar Zubairi), precum şi un Consulat general onorific la Lahore (consul: domnul Jahangir Monnoo).

Ambasadorul Pakistanului în România este domnul SANULLAH, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 5 aprilie 2006.

Preşedintele României a vizitat Republica Islamică Pakistan în ianuarie 1991, iar premierul român a efectuat o vizită oficială în această ţară în iulie 1995.

În 2005 si 2007, delegaţii parlamentare pakistaneze au vizitat România, iar o delegaţie parlamentară română s-a deplasat în Pakistan în 2006.

Ministrul român al afacerilor externe a făcut parte din delegaţia oficială care l-a însoţit, în 1991, pe şeful statului român în vizita în Pakistan.

Ultimele consultări între ministerele afacerilor externe au avut loc la Bucureşti , în 2006 şi 2007.

Ministrul pakistanez al afacerilor externe a vizitat România în iulie 1999, ministrul agriculturii în 2003, iar ministrul pakistanez al afacerilor interne în aprilie 2004.

Relaţiile economice

Volumul schimburilor comerciale româno-pakistaneze s-a situat la 31 decembrie 2007 la 55,29 milioane US$. Exporturile au însumat 38,61 milioane US$, iar importurile 16,68 milioaneUS$.

Cadrul Juridic

Acord comercial şi de colaborare economică (1995),
Convenţie privind evitarea dublei impuneri (2001),
Acord privind promovarea şi protecţia investiţiilor (1995),
Acord de cooperare în domeniul combaterii producţiei ilegale, traficării şi consumului de droguri (aprilie 2004).
Alte acorduri guvernamentale:

Acord aerian (1973),
Acord maritim (1980),
Convenţie sanitar-veterinară (1978)

Relaţiile culturale, educaţionale şi ştiinţifice

Sunt reglementate de Acordul de colaborare culturală şi ştiinţifică (1969), în baza căruia se află în derulare un Program de schimburi culturale pe anii 1999-2003. În ianuarie 2007, a fost semnat un nou Program de schimburi culturale valabil pentru perioada 2007-2010. Principalele acţiuni de cooperare realizate în ultimii ani au fost: seri culturale şi schimburi de burse.

În 1995, a fost semnat Acordul de colaborare bilaterală în domeniul tehnico-ştiinţific.

La 31 aprilie 2004, la Islamabad a fost dezvelit un monument comun închinat poeţilor naţionali ai celor două ţări, Mihai Eminescu şi Iqbal.

Ambasadorul României în Pakistan este Emilian ION.
Ambasadorul Pakistanului în România este Javed JALIL KHATTAK.

domeniu: 
categorie: